ZvaigZdės ir ZvaigZdynai

Referatas
 5
Microsoft Word 125 KB
16 puslapiai

Vilniaus Radvilų vidurinės mokyklos
12 klasės mokinio
Tado Masiulionio

Referatas

Žvaigždės ir žvaigždynai


Vilnius
2004

Turinys

• Žvaigždės
• Žvaigždžių evoliucija
o Saulės masės žvaigždės evoliucija
o Juodosios ir baltosios nykštukės
• Galaktiniai ūkai
o Ūkų katalogai
o Ūkų švytėjimas
o Žvaigždžių susidarymas
• Nuo ūkų iki pulsarų
o Ūkai: ankstyvoji stadija
o Planetiškieji ūkai
o Supernovos ir pulsarai
• Pulsarai ir juodosios skylės
o Nuo baltosios nykštukės iki juodosios skylės
o Juodųjų skylių paieškos
o Rentgeno šaltiniai
• Dvinarės žvaigždės
o Dvinarės žvaigždės ir jų sandara
o Spektroskopinės ir užtemdomosios dvinarės
o Dvinarių žvaigždžių reikšmė
• Pulsuojančiosios žvaigždės
o Periodo ir šviesio sąryšis
o Už Galaktikos ribų
o Ilgaperiodės kintamosios žvaigždės
• Netaisyklingosios kintamosios žvaigždės
o Pusiau taisyklingosios ir netaisyklingosios kintamosios žvaigždės
o Šiaurės Vainiko R ir Dvynių U tipo žvaigždės
o Novos ir kartotinės novos
• Žvaigždžių spiečiai
o Padrikieji žvaigždžių spiečiai
o Kamuoliniai žvaigždžių spiečiai
o Judantieji spiečiai
• Žvaigždynai

Žvaigždės
Žvaigždės yra didelės masės ir didelio skersmens įkaitusios plazmos rutuliai, susidarę iš vandenilio ir helio su nedidele sunkesniųjų elementų priemaiša. Žvaigždžių gelmėse vyksta branduolinės reakcijos. Jų metu vandenilis virsta heliu ir sunkesniais elementais. Reakcijų metu išsiskirianti energija palaiko žvaigždžių spinduliavimą.
Branduolinių reakcijų metu atsiradusi energija iš žvaigždžių gelmių skverbiasi į paviršių dviem būdais konvekcija ir spinduliavimu. Konvekcija yra įkaitusių medžiagų masių judėjimas į išorę, o vėsesnių masių slinkimas centro link. Energija sklindanti antruoju būdu, medžiagos atomai sugeria iš žvaigždės vidaus sklindančius elektromagnetinius spindulius, po to vėl juos išspinduliuoja. Žvaigždžių paviršiaus temperatūra yra 1500-50000 K, o jų centrų - 10- 100 mln.K.
Žvaigždės spektras vaivorykštės pavidalo juostelė - gaunama spektrografu išsklaidžius jos skleidžiamą šviesą pagal bangų ilgį. Ištisiniame spektre matyti įvairių cheminių elementų absorbcijos linijos. Pagal paviršiaus temperatūrą žvaigždės skirstomos į O,B,A,F,G,K,M spektrines klases. Karščiausios yra O spektrinės klasės, vėsiausios - M spektrinės klasės žvaigždės.
Maždaug pusę Saulės aplinkoje esančių žvaigždžių yra dvinarių arba daugianarių sistemų nariai. Dvinarę...