Zuvys

Konspektas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

ŽUVYS

Šiandien pasaulyje yra iš viso 24000 rūšių žuvų. Žuvys priklauso bežandžių potipiui. Jos yra skirstomos į kremzlines ir kaulines rūšis. Kremzlinių žuvų ( ryklių, rajų, chimerų) pelekai yra nejudrūs, nes jie suaugę vienas su kitu. Šios žuvys hidrostatiką reguliuoja kepenimis. Iš viso yra 300 ryklių rūšių, iš jų tik 50 pavojingos žmogui. Pavojingiausias iš visų ryklių yra didysis baltasis ryklys. Visas ryklių kūno paviršius yra apaugęs plakridiniais žvynais, kurie yra kaulinės kilmės, bei labai aštrūs ir taip padaro odą šiurkščią. Šių žuvų forma yra aptaki, žiotys apatinėje kūno pusėje, žiaunadangčiai atviri.Rykliai deda kiaušinius, kurie turi išaugas, kad plūduriuotų vandenyje. Mažas rykliukas išsirita tik po pusės metų. Rajos turi taip vadinamus švirkštus, kuriais, tūnodamos ant dugno įsišvirkščia vandenį į savo organizmą. Visoms kremzlinėms žuvims būdinga heterocerkinė uodega t.y. kurios viršutinė dalis ilgesnė už apatinę, taip pat pas kremzlines žuvis pats paskutinis stuburo slankstelis pakilęs į viršų. Jų protėvių griaučiai anksčiau buvo labiau sukaulėję, o šiais laikais didesnę dalį užima kremzlės. Kremzlinės žuvys dauginasi vidiniu apvaisinimo būdu, tačiau tarp jų paplitęs vidinis kanibalizmas t.y. dar negimę palikuonys motinos pilve suėda vieni kitus, todėl dažniausiai gimsta tik 2 pirmiausiai susiformavę palikuonys. Pjūklažuvės rūšiuojamos pagal dantukų, esančių jų “pjūkle” skaičių, jų mėsa yra palyginti skani, šios žuvys – gyvagimdės, jauniklių dantukai būna įmauti į plėves, kad nesužalotų motinos organizmo. Dar išskiriama viena rūšis – apskritažiuomeniai ( ne žuvys, nes jos priklauso bežandėms) pvz. Nėgės. Jos minta organinėmis medžiagomis, dvėselėna. Išneršusios žūva. Kaulinės žuvys skirstomos į mėsapelekes ir stipinpelekes, mėsapelekės į dvikvapes ir riešapelekes pvz....