Zuvies patiekalų restorano verslo planas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 116 KB
15 puslapiai

Referatai is patiekalu. Referatai is patiekalu.

TURINYS

Įvadas 3
1. Naujos idėjos 4
1.1. Idėjų generavimas 4
1.2. Idėjų įvertinimas 4
1.3. Idėjų atranka 8
2. Naujo verslo analizė 9
2.1. Naujo verslo idėjos detalizavimas 9
2.2. Strategijos suformavimas 10
2.3. Naujo verslo visapusiškas naujumas ir sekmės veiksniai 11
2.4. Naujų idėjų slaptumo užtikrinimas 12
2.5. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė 13
2.5.1. Vidinė naujo verslo aplinka
2.5.1.1. Verslo organizatoriai ir darbuotojai 14
2.5.1.2. Kapitalo poreikis 15
2.5.2. Išorinė naujo verslo aplinka
2.5.2.1. Vartotojai 16
2.5.2.2. Konkurentai 17
2.5.2.3. Išorinės aplinkos poveikis 18
2.6. Efektyvumo įvertinimas 19
2.7. Verslo įgyvendinimo kliūtys ir idėjos koregavimas
2.7.1. Numatomos problemos 20
2.7.2. Verslo rizika 21
2.7.3. Kliūčių šalinimo būdai 23
2.7.4. Idėjų patikslinimas ir koregavimas 24

Išvados 26
Literatūra 27
Priedas 28

ĮVADAS

Lietuvos perspektyvoje - integracija į Vakarų Europą, kur jau seniai sprendžiamos globalinės mažėjančių išteklių problemos, skatinamas spartus technologijų vystymasis, remiamos naujos verslo idėjos, plečiamos turizmo paslaugos.
Šio mūsų darbo tikslas yra išsiaiškinti verslo plano sudarymą ir pritaikymą konkrečiai įmonei.
Darbo užduotis - naujų idėjų generavimas, jų įvertinimas bei atranka.
Pirmame skyriuje apibrėžiama naujų idėjų svarba, jų generavimas, įvertinimas. Suformuluojamos 20 naujų idėjų, jos įvertinamos pagal pasirinktus naujumo, pranašumų ir trūkumų rodiklius. Tinkamiausia idėja atrenkama naudojant funkcinės analizės metodą. Toliau visi bandymai atliekami su pasirinkta idėja.
Antrame skyriuje analizuojamas pasirinktos verslo idėjos taikymas praktikoje, t.y. žuvies patiekalų restorano kūrimo idėja. Nustatoma vidinė bei išorinė verslo aplinka. Aptariami verslo organizatoriai bei darbuotojai, kapitalo poreikis naujai įmonei.Taip pat įvertinamas efektyvumas. Tikslinamos idėjos, naujojo verslo strategija bei tos strategijos įgyvendinimo priemonės.
Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrintos išvados.
Šiame bendrame darbe mes bandysime pagrįsti mūsų naujos idėjos- žuvies patiekalų restorano reikalingumą Lietuvai, kaip būsimai Europos Sąjungos narei, t.y. šaliai, kurioje prasiplės turizmas ir užsienio šalių investicijos.

1. NAUJOS IDĖJOS

1.1. IDĖJŲ GENERAVIMAS

Idėjas generuoti galima įvairiais būdais ir metodais. Optimaliausi yra loginiai analitiniai idėjų generavimo metodai. Galima išskirti 2 generavimo metodus:
1) funkcinės analizės metodas- kai iš surašytų visų idėjų atsirenkama...