Zū bendrovėse auginamų vasarinių mieZių plotų derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

SUMMARY

Jolita Kavaliauskienė

Statistical analysis of summer barleycorn sown area, harvest and fertility in agricultural companies in Utena district

1. Statistical sources of information and methods of analysis of sown area, harvest and fertility
2. Statistical analysis of summer barleycorn sown area
3. Statistical analysis of summer barleycorn harvest
4. Statistical analysis of summer barleycorn fertility
5. Forecast of summer barleycorn sown area, harvest and fertility

The main purpose of this analysis is research the facts of summer barleycorn growing in agricultural companies in Utena district, to forecast alteration for future periods of summer barleycorn sown area, harvest and fertility.


TURINYS
ĮVADAS 4
1. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ APSKAITA 5
Statistiniai šaltiniai ir duomenų rinkimo tvarka 5
Vasarinių miežių ploto, derliaus ir derlingumo rodiklių skaičiavimo metodika 6
2. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ ANALIZĖ 10
2.1. Vasarinių miežių plotų statistinė analizė Utenos apskrityje 10
2.2. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė 13
2.3.Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė 16
3. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE AUGINAMŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO PERSPEKTYVOS 19
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 21
LITERATŪRA 22
PRIEDAI 23

ĮVADAS

Vasariniai miežiai yra vieni iš seniausių javų pasaulyje. Jie auginami nuo žemdirbystės atsiradimo laikų. Lietuvoje miežiai taip pat sėjami nuo seniausių laikų.
Didžiausia dalis miežių grūdų Lietuvoje (apie 70 – 74 proc.) suvartojama pašarams. Tai puikus koncentruotasis pašaras kiaulėms, galvijams, paukščiams ir kitiems gyvuliams. Ypač reikalingi miežiai šeriant kiaules bekonui. Kilograme miežių yra 90 g. virškinamųjų proteinų ir 1,33 pašarinio vieneto. Miežių grūdai taip pat plačiai vartojami alaus, spirito, tekstilės, konditerijos, farmacijos, lakų ir odos pramonės šakose.
Lietuvoje miežiais užsėjami dideli plotai, nes jie gana derlingi. Vadovaujantis mokslinio tyrimo įstaigų atliktais tyrimais, nustatyta, kad auginant įvairius javus vienodomis sąlygomis, miežių derlius būna didžiausias.
Rašant šį kursinį darbą, galima išskirti:
• tikslas - vasarinių miežių ploto, derliaus ir derlingumo statistinių duomenų Utenos apskrities žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 1999 – 2001 metais analizė ir 2002 –2003 metų prognozės;
• objektas – vasariniai miežiai, auginami Utenos apskrities...