Zmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas

Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Mastymas referatas. Egzistencinis mąstymas referatas. Mastymas referatas. Egzistencinis mąstymas referatas.

TURINYS

ĮVADAS 2

ŽMOGAUS PASAULIS IR EGZISTENCINIS MĄSTYMAS3

KAS YRA BŪTI ŽMOGUMI (pagal S.Kierkegaard’o “Laukų lelija ir padangių paukštis)4

AUTENTIŠKA IR NEAUTENTIŠKA EGZISTENCIJA7

IŠVADOS8

LITERATŪRA9

ĮVADAS

Ar mums yra tekę susimąstyti kodėl egzistuojame? Turbūt esame apie tai galvoję, svarstę, kam iš viso mums yra duotas šis gyvenimas, kokia jo prasmė. Ne kartą mąstėme apie save patį ir ne kartą esame pasijutę visiškai vieniši žmonių minioje, kuomet jautėmės nesuprasti ir ilgėjomės visai kitokio gyvenimo. Tai – egzistencinės būsenos ir problemos, kurioms daugiausiai dėmesio skyrė tie filosofai, kuriems, kaip sako pats žodis, rūpėjo žmogaus egzistencija, - ne daiktų, augalų ar gyvūnų buvimas, o būtent žmogaus, mano ir jūsų, būtis.
S. Kierkegaard’as, M.Heideggeris, J.P. Sartre’as – tai trys didieji filosofai egzistencialistai.
M. Heideggerio esminis klausimas: “ Kodėl iš viso kas nors egzistuoja, kodėl nėra taip, kad niekas neegzistuotų?” Įdomu tai, kad Heideggerį žmogiškoji egzistencija domino tik kaip vartai į egzistencijos kaip visumos pažinimą.
J.P. Sartre’as teigė, kad “egzistencija yra pirmesnė už esmę”. Paprasčiausiai žmogus iš pradžių egzistuoja, susipažįsta su aplinka, pasineria į jį supantį pasaulį, o tik paskui apibrėžia pats save.
Savo darbe plačiau apžvelgsiu S. Kiergegaard’o, egzistencializmo “tėvo”, požiūrį į tikrovę, religiją, žmogų ir jo būtį. Trumpai aptarsiu filosofo išskiriamas estetinę, etinę ir religinę egzistencijas. Tai darysiu remdamasi S.Kierkegaard’o knyga “Laukų lelija ir padangių paukštis”.
Taip pat naudosiuosi ir kitomis knygomis, kurios man padės geriau atskleisti nagrinėjamą temą (knygų sąrašas pateiktas referato pabaigoje).

ŽMOGAUS PASAULIS IR EGZISTENCINIS MĄSTYMAS

Visai kitaip, nei kitos filosofijų kryptys, egzistencializmas nebuvo atskira mokykla ar judėjimas. Egzistencinių pažiūrų mąstytojus vienijo tai, jog jie kėlė panašius klausimus, panašiai suprato žmonijos vietą pasaulyje. Galima teigti, kad egzistencializmas – maišto filosofija, kurios dėmesio centre - individo ir egzistencijos problemos.
Filosofai egzistencialistai teigė, kad žmogaus asmenybė, individualybė prieštarauja pasauliui, visuomenei bei jų mąstymo stereotipams: “S.Kierkegaard’as kritikavo savo meto Danijos valstybinę Bažnyčią. M.Heideggeris manė, kad didžioji Vakarų filosofijos dalis iki šiol kėlė visai ne tuos tikslus. J.P. Sartre’as troško išlipti iš Antrojo pasaulinio karo griuvėsių sukurdamas naują žmogaus ir jo galimybių...