Zinių vadyba

 5
Microsoft Word 197 KB
28 puslapiai

Vadyba diplominis darbas. Vadyba diplominis darbas.

TURINYS
LENTELIŲ SĄRAŠAS 7
ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS 8
ĮVADAS 9
1. ŽINIŲ ESMĖ 12
1.1. Žinių samprata 12
1.2. Žinių tipai ir perdavimo būdai 14
2. ŽINIŲ VADYBA 17
2.1. Žinių vadybos sąvoka 17
2.2. Žinių vadybos modeliai 19
2.3. Žinių vadybos vaidmuo organizacijoje 23
3. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKŲ VEIKLOS SPECIFIKA 27
3.1. Mokslo ir technologijų parko samprata 27
3.2. Mokslo ir technologijų parkai Lietuvoje 29
4. TYRIMO METODIKA 31
4.1. Tyrime naudoti metodai 31
4.2. Tyrimo instrumento pagrindimas 32
5. ŽINIŲ VADYBOS RAIŠKOS TYRIMAS ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKE 36
5.1. Viešosios įstaigos Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko veikla 36
5.2. Tyrimo rezultatų analizė 39
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 47
LITERATŪRA 49
PRIEDAI 51


LENTELIŲ SĄRAŠAS
3.2.1 lentelė. Mokslų ir technologijų parkai Lietuvoje. p. 29.
4.3.2 lentelė. Kokie žinių vadybos procesai vyksta organizacijoje. p. 32.
4.3.3 lentelė. Kokie vertingiausi šaltiniai žinių kūrimui organizacijoje. p. 33.
4.3.4 lentelė. Kuriomis priemonėmis naudojatės skleidžiant arba išsaugant žinias
organizacijoje. p. 33.
4.3.5 lentelė Kaip žinių vadybos įgyvendinimo rezultatai prisideda prie organizacijos tikslų pasiekimo. p. 34.
4.3.6 lentelė. Antroji anketinės apklausos dalis. p. 34.


ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS
1.1.1 pav. Žinių dalys. Davenport, Th. H., Prusak, L. (1998). p. 13.
1.1.2 pav. Duomenys, informacija, žinios. Barčkutė, O. (2002). p. 14.
1.2.3 pav. Keturi žinių perdavimo būdai. Sveiby, Carl Eric. (1997). p. 15.
2.1.4 pav. Žinių vadybą įgalinančios stadijos. Augustinaitis, A. (2003). p. 18.
2.3.5 pav. Žinių vadybos privalumai. Kaklauskas A., Kanapeckienė L. (2005). p. 24.
5.2.6 pav. Žinių vadybos procesų organizacijoje palyginimas. p. 40.
5.2.7 pav. Vertingiausių šaltinių žinių kūrimui organizacijoje palyginimas. p. 41.
5.2.8 pav. Priemonės naudojamos skleidžiant arba išsaugant žinias organizacijoje palyginimas.p. 42.
5.2.9 pav. Žinių vadybos įgyvendinimo rezultatų palyginimas. p. 43.

ĮVADAS
Temos naujumas ir aktualumas. XXI amžiuje žinios tampa viena iš svarbiausių šiuolaikinės ekonomikos varomųjų jėgų, o žinių vadyba – viena iš aktualiausių vadybos paradigmų, suteikiančių įmonėms galimybę išlikti ir sėkmingai konkuruoti neprognozuojamoje ir dinamiškoje aplinkoje. Daugelis įmonių vadovų mano, kad didžiausias jų turtas yra įmonėse dirbantys žmonės. Žmonių veiksmai, jų priimami sprendimai išties yra veiklą sukantis ratas. Juk norėdami pagaminti produktą – nuo stalo iki lėktuvo,...