Zanas Zakas ruso

Referatas
 5
Microsoft Word 78 KB
8 puslapiai

Zanas zakas ruso kursinis. Zanas zakas ruso kursinis.

XVIII amžius - buvo ideologinio formavimosi amžius. Šio laiko buržuazinių revoliucijų programų idėjinį ir politinį turinį iš esmės apsprendė racionalistinė šviečiamoji filosofija. Nors ji buvo ne vienalytė ir įvairiose šalyse įgaudavo specifinių bruožų, tačiau ją jungė antifeodalinis ir antiklerikalinis kryptingumas. Prancūzijoje šviečiamosios idėjos intensyviausiai vystėsi tarp 1715 ir 1785 m., o didžiausio suklestėjimo pasiekė apie 1751 metus.
Švietėjai suformulavo “sveiko proto” koncepciją, pagal kurią visko matas - protas, kas egzistuoja privalo atsilaikyti prieš proto teismą. Racionalizmas stipriai veikė Šviečiamosios epochos filosofus. Pirmasis, kuris sukilo prieš “sveiko proto” kultą, buvo Žanas Žakas Ruso. Ž.Ž.Ruso gimė 1712 m. Ženevoje, Šveicarijoje, laikrodininko šeimoje, nors ji ir nebuvo aristokratinės kilmės, tačiau nacionalinėje hierarchijoje užėmė gana aukštą padėtį. Ž.Ž.Ruso didelį įspūdį padarė tėvas, visada pabrėždavęs, kad jis - laisvas žmogus.
Žano Žako Ruso vaikystė sutapo su liaudies judėjimo pakilimu. Dauguma opozicijos vadų gyveno toje pačioje gatvėje kaip ir jis. Kvartalo berniukai organizuodavo būrius, kurie užpuldinėdavo aristokratų atžalas. Tokiose gatvių sumaištyse dalyvaudavo ir Žanas Žakas.
Jo sąmonėje susiformavo įsitikinimas, kad liaudis, būdama atkakli, privers valdžią paklusti savo sprendimams. Apskritai Ž.Ž.Ruso veikla daugiašalė: domėjosi ne tik literatūra, bet ir muzika, filosofija.
Ž.Ž.Ruso dėmesį patraukė Dž.Loko ir Š.Monteskjė idėjos. Jis perėmė šių filosofų pažiūras. Plėtodamas visuomenės sutarties teoriją, jis pareiškė, kad vienintelis teisėtas suverenas yra liaudis. Už tokias pažiūras jį ujo ir bažnyčia, ir valdžia, jo nenorėjo suprasti net draugai. Apie 1776 m. Ž.Ž.Ruso išvyko į Angliją, tačiau ir joje jis nesurado ramybės. Ir vėl po metų jam teko grįžti į Prancūziją. Čia jis rašė “IŠPAŽINTĮ” (1769m.) .
“IŠPAŽINTYJE” Ž.Ž.Ruso pateikė savo žmogaus konsepciją. Jis atvirai ir nuoširdžiai rašė apie savo jausmus. Žanas Žakas Ruso buvo istorijos filosofas, moralistas, sociologas, pedagogas ir psichologas. Tokį jo kūrybos įvairumą lėmė visapusiškas domėjimasis žmogaus esme, kurios negalėjo suvokti be psichologijos ir politikos. Jo kūryboje viskas pajungiama svarbiausiai problemai - kaip sumažinti tą žalą, kurią padarė politinė nelygybė. Jį domino teorija, bet daugiau prktika. Ž.Ž.Ruso savo socialines pažiūras išdėstė filosofiniuose traktatuose “SAMPROTAVIMAS APIE ŽMONIŲ NELYGYBĖS KILMĘ IR PAGRINDUS”(1755m.) ir “VISUOMENĖS SUTARTIS, ARBA POLITINĖS TEISĖS...