Zaidimų reikšmė visapusiškos asmenybės ugdyme

 5
Microsoft Word 186 KB
26 puslapiai

Pedagogo reiksme ugdyme. Nijole grineviciene vaiku zaidimai download. Pedagogo reiksme ugdyme. Nijole grineviciene vaiku zaidimai download.

Turinys


Įvadas…………………………………………………………………….…. 2
1. Vaiko veiksmai su daiktais – savitas vaikystės fenomenas……………… 5
1.1 Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui………………………………. 5
1.2 Amžiaus tarpsnių raidos ypatumai veikiant su daiktais…………………… 13
1.3 Vaiko žaislų, daiktų ir jų pakaitalų sąsaja su veiksmais……………………. 17
2. Pedagogo vaidmuo vaiko veiksmuose…………………………………… 22
3. Pedagoginės sąlygos žaidimams………………………………………… 29
4. Vaikų daiktai ir priemonės veiklos kampeliuose………………………… 34
Išvados……………………………………………………………………… 38
Priedai……………………………………………………………………… 40
Literatūros sąrašas………………………………………………………… 47

1. VAIKO VEIKSMAI SU DAIKTAIS – SAVITAS VAIKYSTĖS FENOMENAS

1.1. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui

Gerbkime vaiką ir jo žaidimą,
žaidžiantis vaikas – laiminga vaikystė.

Nijolė Grinevičienė

Priešmokyklinis ugdymas – aktuali tiek visuomenės, tiek pedagogų dalies, kuri tiesiogiai susijusi su šiuo ugdymo etapu, diskusijų tema. Iki pat septintojo dešimtmečio ikimokyklinio amžiaus vaikui beveik nebuvo taikomi jokie švietimo sistemos reikalavimai. Vaikų darželio kasdienybę sudarė dainos, žaidimai, piešimas, konstravimas. Per paskutiniuosius metus švietimo sistemoje diskusijos vaikų auklėjimo klausimais, jų veiklos analizavimas tapo mokslinio tyrimo ir visuotinio susidomėjimo tema. Sukurta nemažai programų, atlikta nemažai tyrimų, kuriuose analizuojamas 3 - 6 metų vaiko lavinimas, jo veikla, santykis su aplinka. Nors ir šiandieninė situacija rodo, kad lieka dar daug neišspręstų klausimų ir problemų. Mes, suaugusieji turime užtikrinti sėkmingos vaikų integracijos į tautos socialinį, ekonominį, intelektualinį gyvenimą prielaidas. Už tai atsakingi tėvai, globėjai, švietimo sistemos darbuotojai. Labai svarbu, jog būtų sudaryti pagrįsti bei atitinkantys vaikų brandą poveikiai.
Mokslininkai pripažino, kad vaikų intelekto vystymosi pagrindas padedamas jau pirmaisiais gyvenimo metais. Todėl labai svarbu kokia aplinka bus sukurta vaikui, kokie santykiai su tėvais, pedagogais. Ar sukursime skatinančią kurti ir ieškoti aplinką, ar į šią veiklą įsijungs tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas? Vaikų veikla organizuojama per žaidimus, veiksmus su daiktais. Veikdami su daiktais vaikai tampa aktyvūs, įgauna...