Zaidimo reikšmė vaiko gyvenime

Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
10 puslapiai

TURINYS PSL

1. Įvadas 2

2. Mokymasis žaidžiant žaidimus 2

3. Penkiamečiams būdingos savybės 3

4. Tikslai, kurių turėtume siekti, vaikui žaidžiant 3

5. Pagrindinės penkiamečių vaikų žaidimų rūšys 4

6. Pedagoginės sąlygos žaidimams 6

7. Žaislo reikšmė 6

8. Žaidimo ir mokymosi priemonės 7

9. Pavyzdys, kaip rengti žaidimų dieneles 8

10. Išvados 9

11. Literatūros šaltiniai 11

,,Žaidimas - svarbus ir rimtas reikalas.
tu, motin, palaikyk ir įkvėpk žaidimą;
tu, tėve, saugok ir gink jį.”
FRYDRICHAS FRĖBELIS


Istorijos eigoje būta daugybe bandymų apibrėžti žaidimo sąvoką ir biologinę žaidimo funkciją. Sąvoka žaidimas kiekvienoje tautoje buvo suprantama nevienodai. Manoma, kad žodis žaidimas kilęs iš indoeuropiečių žodžio ghem ir tiesiogiai susijęs su gyvūnais, nes jis reiškia ne tik gyvybinį aktyvumą, bet ir gyvūnų elgseną. Literatūrinė ghem reikšmė - džiaugsmingai šokinėti, šokti. Senovės skandinavų žodžio ghem kilmė reiškia ateiti kartu, rinktis, kaip daro banginių būriai. Taigi, visų pagrindinių žaidimo bruožų jau galima pastebėti gyvūnų žaidimuose. Todėl žaidimas yra ankstesnis negu kultūra.
Senovės graikams žaidimas reiškė paizen - elgesį, būdingą vaikams, t. y. kūdikio darbą. Antikos filosofas Platonas “Įstatymų” knygoje išryškindamas praktiškąją žaidimų vertę pabrėžė, kad norint būti geru žemdirbiu, jau iš mažens reikia išmokti žaisti mažais įrankiais, panašiais į tikruosius. J.Heizinga nustatė, kad senovės graikų kalboje buvo trys pagrindinės žodžio žaidimas sampratos: pėdija - vaikiškas žaidimas, atiro - žaidimas-pramoga, niekutis, tuščias pasilinksminimas, agon - varžybos, lenktyniavimas.
,,Tarybiniame enciklopedijos žodyne” žodis igra aiškinamas kaip neproduktyvios veiklos rūšis, kurios motyvas - ne jos rezultatas, bet pats procesas ir veikla svarbi vaikų ugdymui, tai psichologinio pasirengimo priemonė būsimosioms gyvenimiškoms situacijoms.
Visuose aukščiau minėtuose žaidimo sąvokos aiškinimuose bendra tai, kad žaidimas suprantamas kaip veikla, teikianti malonumą, džiaugsmą, nereikalaujanti ypatingų pastangų ir nesiekianti rezultatų. Tai toks procesas, kurio metu gyva būtybė paklusta įgimtam judėjimo ir mėgdžiojimo instinktui. Žaidžiantis vaikas pats, savo noru pradeda žaisti. Tik laisvas žaidimas gali būti savarankiškos vaiko minties mokykla. Laisvas, savaiminis (vaiko iniciatyva pradėtas) žaidimas yra visada motyvuotas. Žaidimo motyvas - malonumas, pasitenkinimas. Jeigu norime suprasti žaidimo vertę, turime...