Xx amziaus karai

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Antante referatas. Antante referatas.

Pirmasis Pasaulinis karas

Priežastys
Iki 1914m didžiosios valstybės varžėsidėl kolonijų, rinkų ir tarptautinio statuso. Pracūzai degė noru atsirevanšuoti Vokietijai dėl Elzaso ir Lotaringijos praradimo, vokiečiai norėjo išsikovoti ,,vietą po saule“. Turkams valdžia Balkanų pusiasalyje slydo iš rankų, o atsiradusią tuštumą norėjo užpildyti Austrija- Vengrija ir Rusija.Tačiau Balkanuose serbų nacionalistai svajojo apie Didžiąją Serbją.
Sąjungininkų sistemos.
Nepaisant pompastiško nacionalizmo didžiosios valstybės bijojo likti vienos. Vokietija, kurią baugino Prancūzijos revanšo troškimas, anksti pradėjo ieškoti sąjungininkų. 1882m Vokietija sudarėsudarė Trilypę sąjungą su Austrija-Vengrija ir Italija.Taip pat panašią sąjungą sudarė Rusija ir Prancūzija. Sutartis įsigaliojo1894m. Po kurio laiko Didžioji Brtanija irgi pradėjo ieškoti sąjungininkų. Tam puikiai tiko Prancūzija ir Rusija.Rusijai ir Didžiajai Britanijai susitarus ė įtakos sferų Azijoje, atsirado nauja sąjunga, pavadinta Antante. Karo metu prie šios Sąjungos prisijungė ir JAV.
Karo eiga.
Serbų tikslas buvo į Didžiąją Serbiją įtraukti Bosniją ir Hercogoviną, Krotiją ir Slovėniją. Tai kėlė grėsmę Austrijai-Vengrijai, nes dauguma šių žemių priklausė būtent jai.1908m, Austrijai- Vengrijai įvedus kontrilę Bosnijoje ir Hercogovinoje, Serbijoje kilo didelis nepasitenkinmas.Austrija- Vengrija laukė tinkamo momento pradėti karą su Serbija. Tinkama proga pasitaikė 1914 metais birželio 14 d., kai bosnijos studentas nušovė Austrijos sosto įpėdinį ir jo žmoną. Lygiai po mėnesio, liepos 28d.,Austrija- Vengrija Serbijai paskelbė karą. Tačiau jos ginti stojo ,,slaviškų žemių ginėja“- Rusija.Pirmieji karo sviediniai sprogo Ausrijai- Vengrijai apšaudant Serbijos sostinę Belgradą. Serbija su Rusijos pagalba atsakė kontrataka.Austija- Vengrija paprašė vokiečių pagalbos.Vakarų fronte vokiečių kariuomenė užpuolė Belgiją ir pasuko link Paryžiaus.Jiem pavyko prasibrauti net iki Marnos upės. Rusų kariuomenė rytuose puolė daug sparčiau negu buvo tikėtasi, todėl Vokietija buvo priversta kovoti dviem frontais. 1915m Britų laivyno ministro pasiūlimu buvo atidarytas frontas pietuose. Tačiau šis bandymas nebuvo itin sėkmingas. Vokiečiams su vengrais pavyko savo pusėn prisikalbinti Bulgariją. Jai buvo pažadėta Makedonija. Tik artimuosiuose rytuose britai stūmėsi į priekį. Rusai su britais paskatino arabus, armėnus ir kurdus sukilti prieš Turkiją, už tai žadėdami nepriklausomybę.Dar vieną staigmeną vokiečiams pateikia Italija, kuri ne tik nekariavo ju pusėje, bet ir 1915m karą pradeda būdama Antantės pusėje.Labai stiprią...