Wilkas ir wiskas apie ji dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Referatas apie vilka. Referatas apie vilka.

Nenugalimasis vilkas

Vilkai moka išlikti. Jie niekada nepasitraukė iš Pabaltijo, nors šiais laikais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje jie baigiami išmedžioti. Vilkų ateitis Pabaltyje priklauso nuo žmonių supratimo ir rūpesčio. Nepaisant pasipriešinimo, vilkai turi galimybę išlikti.
Pabaltijys – nykstančių vilkų oazė
Vilkai – laukiniai plėšrūnai – visada gyveno Pabaltijo miškų platybėse. Protingi ir lengvai prisitaikantys vilkai galės išlikti jei tik turės maisto. Jų pagrindinis grobis – medžiojamieji gyvūnai: stirnos, šernai, elniai, briedžiai. Kažkada vilkai gyveno visoje Europoje, tačiau tarp XVII ir XX amžiaus buvo beveik visiškai išnaikinti. Jie išliko tik Rytų Europoje. Nepaisant to, vilkai nepasiduoda, jie netgi bando sugrįžti, jeigu turi tokią galimybę. Baltijos šalyse dėl žmonių poveikio vilkų skaičius svyruoja. Miškai čia užima tarp pusės ir trečdalio viso ploto. Vilkams ir kitiems mėsėdžiams gyvūnams tai puikūs medžioklės plotai.
Pabaltyje vilkų mažėja
Vilkai gyvena tik keli kilometrai nuo žmonių gyvenviečių, todėl kyla konfliktų. Jie medžioja tuos pačius gyvulius kaip ir žmonės. Pabaltijo šalyse gyvena maždaug 1000 vilkų – tai per pus mažiau negu prieš penkeris metus. Ūkininkai ir atokių kaimų gyventojai baiminasi dėl gyvulių saugumo. Išpūsti pasakojimai apie vilkus žmogėdras kelia nerealią baimę. Vilkai kovoja dėl išlikimo. Jei medžiotojai iššaudo vilko rują ir jam tenka palikti teritoriją, vienišas vilkas ilgai neišgyvens. Atsiskyrėlis pasmerktas bado ir naujos teritorijos paieškoms. Vilkui reikia maždaug 2 kg mėsos per dieną. Būdamas labai alkanas, gaudo viską, ką tik gali pagauti.
Medžiotojai ardo vilkų rujas
Ne tik badas gresia alkaniems plėšrūnams. Tik dėka geros uoslės ir atsargumo vilkai išsigelbėja iš brakonierių paspęstų spąstų. Spąstai ir žabangos Baltijos šalyse – neteisėti įrankiai, tačiau brakonieriai juos dažnai naudoja. Dar didesnį pavojų vienišam vilkui kelia kiti vilkai. Ruja staugimu gyvenamą teritoriją skelbia šventa nuosavybe. Jei vienišas vilkas pastebimas svetimoje teritorijoje, jo laukia mirtis, todėl tenka pasišalinti. Ruja – tai viena...