Vytenis rimkus

Lietuvių referatai
Referatas
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Vytenis Rimkus
Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Tapybos katedros docento, dailėtyros daktaro Vytenio Rimkaus gyvenimo, mokslinio, kūrybinio ir pedagoginio darbo aprašymas


Vytenis Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 d. Šiaulių apskrities Bazilionų valsčiaus, Zatišų vienkiemyje, mokytojo šeimoje. Mokėsi Bagdoniškio (Šiaulių raj.) pradinėje mokykloje (1937-1940 m.), Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje (1942-1949 m.), dalyvavo pasipriešinimo veikloje. Iš paskutinės klasės 1949 m. kovo 25 d. kartu su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1951 m. už lietuviško laikraštuko „Taiga“ leidimą tremtyje buvo areštuotas ir Irkutske nuteistas mirties bausme, pakeista 25-iems metams kalėti lageriuose. Sumažinus bausmę, 1956 m. buvo grąžintas į tremtį. Į Lietuvą grįžo 1958 m., Šiaulių neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje įgijo vidurinį mokslą. 1960-1966 m. mokėsi Leningrado I. Repino dailės instituto Dailės teorijos ir istorijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, kurį baigė su pagyrimu. 1966 m. konkurso tvarka išrinktas dėstytoju Šiaulių pedagoginiame institute. 1974 m. apgynė dailėtyros kandidatinę disertaciją „Lietuvos akvarelė“ Leningrado Dailės akademijoje. 1966-1975 m. buvo Piešimo katedros dėstytoju ir vyr. dėstytoju, nuo 1975 m. – docentas. Dabar V. Rimkus yra habilituotas daktaras (humanitariniai m.), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, ŠU Dailės fakulteto Tapybos katedros profesorius dailėtyrininkas, LCS, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos meno istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos, Pasaulinės lituanistų asociacijos, LIONS klubo narys. 3 kadencijas buvo išrinktas Šiaulių mst. tarybos deputatu. Šiaulių mst. garbės pilietis (2000 m.), Basanavičiaus premijos laureatas (2003 m.).
V. Rimkus Dailės fakulteto studentams...