Vp market

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Vilniaus prekyba
Andrius

1. Finansinės rinkos
Rinka – prekių, paslaugų ar VP mainų procesas. Rinka yra tų procesų vieta. Rinkos skirstomos:
 Regioninės (vieta, tai yra Vilniaus rinka, miesto rinka ir tt.)
 Šakinės (pvz.: tekstilės, avalinės, darbo)

Finansinės rinkos skirstomos į:
 Pinigų rinką
 Kapitalo rinką
Prie pinigų rinkos priskiriama įvairių paskolinių VP, kurių mokėjimo terminai sueina per vienerius metus – trumpalaikiai įsiskolinimai (komerciniai VP (90 dienų), įvairi trumpalaikiai depozitai, paskolos (iki vienerių metų) ir tt.).
Kapitalo rinka priskiria ilgalaikių VP rinkos. Prie jų priskiriamos akcijos, obligacijos, hipoteka (kai užstatomas nekilnojamas turtas), valstybės ir savivaldybės obligacijos, AB akcijos ir obligacijos.
VP rinka skirstoma:
 Pirminė – kurioje VP naujai išleidžiami.
 Antrinė – VP perparduodami.
Pirminėje rinkoje dalyvauja emitentas, depozitorius (registruoja), VP komisija (taisyklės), VP birža (parduoda).
Tiesioginiai santykiai suveda vieną su kitu.
Pardavėjas – emitentai.
Dar gali būti aukso rinka.


Kaip VP kaupiami ir laikomi?
Investavimas į VP
Būdai:
1. investuoti į paprastąsias akcijas
2. investuoti į VP su fiksuotomis pajamomis (obligacijos, privilegiruotas akcijas, konvertuojamas VP)
3. investuoti į išvestinius VP (pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandoris – opcionas, prekinis ir finansinis ateities sandoris)
4. investuoti į kitus investavimo instrumentus (investicinius fondus, nekilnojamąjį ir kitą materialųjį turtą, mokesčių lengvatas turinčius VP).

Investicinių fondų sudėtis ir ypatumai
Fondo
pavadinimas Aktyvai Fondo
struktūra Fondų veiklos apibūdinimas
Pinigų rinkos fondai Pinigų rinkos trumpalaikiai instrumentai, kuriuos galime lengvai realizuoti Atviri (prieinami visiems) Palengvina trumpalaikių instrumentų išpirkimą ir savų investicijų įgyvendinimą
Pelno fondai (padidinto pelno) Vietiniai arba užsienio pinigų rinkų instrumentai (trumpalaikiai) Atviri Palengvina VP išpirkimą
Vietinės ar užsienio šalių koteruojamos ar likvydžios valstybių obligacijos (pvz. kūro) Atviri Palengvina obligacijų išpirkimą, iššaukia investicinio portfelio pakeitimus
Vietinių ir užsienio šalių korporacijų obligacijos Atviri Palengvina obligacijų išpirkimą, iššaukia investicinio portfelio pakeitimus
Vietinės ir užsienio šalių akcijos Atviri arba uždari Uždarų ir atvirų fondų veikla yra analogiška
Nekilnojamas turtas Uždari Panaudojamos ar išnaudojamos nekilnojamo turto kaip mažai likvidaus sąvybės
Užtikrintų pajamų Vyriausybės ar korporacijų...