Vokietijos valstybinio valdymo sistema

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

TURINYS

1. Federalinės valstybinio valdymo institucijos 3
1.1. Aukštieji parlamento rūmai 3
1.2. Prezidiumas 6
1.3. Žemieji parlamento rūmai 6
2. Federalinis prezidentas, jo funkcijos ir atsakomybė 7
2.1.Funkcijos 7
2.2. Federacijos prezidento tarnyba 8
2.3. Rinkimai 8
2.4. Įtakos priemonės 8
3. Federalinė vyriausybė 9
3.1. Struktūra 9
3.2. Funkcijos 9
4. . federalinis kancleris 10
4.1. Rinkimai 10
4.2.Funkcijos 11
4.3.Kanclerio biuras 11
5. Žemių valdymo institucijos 12
5.1. Konstitucinės garantijos 12
5.2. Savivaldybių uždaviniai 14
5.3. Savivaldybių užduotys teisiniu požiūriu 14
5.4. Savivaldos teisės 15
6. Savivaldos konstitucijos 16
6.1. Žemė nustato rėmus 16
6.2.1.Kostitucijų tipai. 16
6.3. Savivaldos raida naujosiose žemėse 18
6.4. Valdybos ir Tarybos darbas 19
6.4.1.Valdybos darbas 19
6.4.2. Tarybos darbas. 20
IŠVADOS 24
LITERATŪROS SĄRAŠAS 25

1.Federalinės valstybinio valdymo institucijos

Vokietiją federaciniais pagrindais sudaro 16 žemių, kurios turi savo konstitucijas, parlamentus, vyriausybes ir prezidentus. Žemes vienija penki federaliniai konstituciniai organai – prezidentas, parlamentas (Bundestagas), vyriausybė, Konstitucnis Teismas ir Bundestratas. Taigi - Valstybės valdymo uždaviniai čia sprendžiami dviem lygiais: federacijos (Bund) ir 16 žemių (Bundesländer). Aukštieji parlamento rūmai (Bundesrat) palaiko ryšį tarp Federacijos ir federacinių žemių. Per šią instituciją federacinės žemės dalyvauja įstatymų leidybos ir Federacijos valdymo procese bei priimant Europos sąjungos reikalų sprendimus.
Aukštieji parlamento rūmai – tai žemes ir federaciją siejanti grandis, savotiškas žemių vyriausybių parlamentas, kurį sudaro visų žemių premjerai ir ministrai. Aukštieji parlamento rūmai turi nemenką įtaką Federacijos įstatymų leidybai, nes jie dalyvauja visuose įstatymų priėmimo procesuose, ir maždaug pusė visų Federacijos įstatymų pradeda galioti tik Aukštiesiems parlamento rūmams pritarus.

1.1.Aukštieji parlamento rūmai

Aukštuosius parlamento rūmus sudaro 69 "tikri" ir maždaug 130 "pavaduojančių" narių, turinčių lygias teises. Aukštųjų parlamento rūmų narai atstovauja 16 federacinių žemių. Dauguma priimamų įstatymų turi gauti Žemių pritarimą. Vokietijos Žemės Bundesrate yra atstovaujamos proporcingai pagal gyventojų skaičių. Tačiau mažesnės Žemės yra atstovaujamos santykinai labiau (over-represented), t.y. jos turi santykinai daugiau atstovų, lyginant su didesnėmis Žemėmis. Šitokia kooperacinio federalizmo sistema skatina tokį politikos formavimo tipą, kada tampriai...