Vkv priemonės ir būdai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 131 KB
17 puslapiai

Vkv referatai. Vkv referatai.

Turinys

1) Įvadas 3,
2) Visuotinės kokybės vadyba 4,
3) Orientavimasis į kokybę 5,
4) J.M.Jurano požiūris 5,
5) V.Edwardso Demingo požiūris 6,
6) Orientavimosi į procesą ir orientavimosi į galutinius rezultatus santykis6,
7) Visuotinės kokybės vadybos principas – orientacija į vartotoją 7,
8) Kam verta būtį įtrauktam ir kaip tai padaryti?8,
9) Išvados 9,
10) Naudota literatūra 10,

1.ĮVADAS

Pasaulyje galime rasti daug pavyzdžių, kai naujų technologijų ir naujų kokybės vadybos metodų naudojimas yra ne tik ekonominės konkurencijos, bet ir organizacijų išlikimo rinkoje sąlyga. Visuotinės kokybės vadyba – priemonių sistema, nuolat palaikanti ir įgalinanti organizacijas kurti ir tobulinti savo konkurencinį pranašumą. Visuotinės kokybės vadybos metodų naudojimo plėtojimas leidžia sėkmingai spręsti daugelį sudėtingų problemų ir gali užtikrinti visapusišką veiklos modernizavimą. Tai ypač svarbu globalizacijos ir žinių visuomenės sąlygomis, kai nuolatinis žinių naudojimas, taikant moderniausius vadybos metodus, gali tapti pagrindiniu vertės kūrimo veiksniu. Tai didina visuotinės vadybos kokybės paradigmos reikšmė: ji, akumuliuodama naujausias žinias, padeda suformuoti pagrįstą strateginį veiklos planą, siekiant visos organizacijos efektyvumo didėjimo.
Visuotinės kokybės vadyba apima jau iš seno žinomus valdymo principus, papildo juos naujais bei suteikia savitą filosofiją, todėl ji yra nauja vadybos mokslo raidos pakopa. Ją apibūdina saviti principai ir metodai.
Visuotinės kokybės vadybos metodai sėkmingai taikomi, siekiant užtikrinti strategijos ir politikos vykdymą organizacijose. Tuo pat metu jie gali efektyviai padėti ir tobulinti sudėtingas valdymo sistemas.
Demingas, Juranas, Schonbergeris ir kiti autoriai savo darbuose apie visuotinės kokybės vadybą (VKV) pabrėžia orientavimosi į procesą svarbą. „Demingo vadybos metodo“ įžangoje cituojami dr. Demingo žodžiai:
„Kodėl Vakarų pramonė išgyvena nuosmūkį? Kodėl JAV prekybos balansas per pastaruosius 20 metų kasmet prastėja? Vadyba Amerikoje (ne visoje) pasuko į tai, ką vadinu retroaktyviąją vadyba: dėmesys galutiniam gaminui, žvalgymasis į pranešimus apie vadybą, materialiuosius išteklius, kokybė sau ir kokybė kitiems, metinis žmonių vertinimas Pripažinti skirtumą tarp stabilios sistemos ir nestabilios vadybai yra gyvybiškai būtina. Sistemos stabilumas priklauso vien tik nuo vadybos. Stabili sistema yra tokia, kurios veikimas prognuozojamas. Ji susiformuoja, šalinant vieną po kitos pavienes nesėkmių priežastis, kurias galima susekti iš statistinio signalo“
Demingas atvirai kaltina Amerikos...