Visuotinė istorija iki didžiųjų geografinių atradimų

Konspektas
 5
Microsoft Word 91 KB
11 puslapiai

FRANKAI.

V a. didžiausi užkariautojai – germanai – indoeuropiečiai. Germanų gentys, gyvenę Reino baseine, III a. pradėjo skverbtis į Romos imperijos teritoriją – Galiją,. Juos viliojo turtingos žemės. Kraustytis privertė ir atšalęs klimatas., maisto stygius, gyventojų skaičiaus išaugimas.
Romėnams ( graikams) barbarai – svetimšaliai, kalbantys kita kalba, o t. p. visi gyvenę už Romos imperijos ribų. Visuotinis sujudimas prasidėjo 400 – 410 m, kai centrinę Europą užgriuvo iš Azijos atėję hunai. Jų karalius Atila nusiaubė Galiją ir Italiją. Visus savo priešus jie nustūmė į Vakarus: to pasekoje vestgotai įsitvirtino Pirėnų pusiasaly, vandalai per Gibraltarą pasiekė š. Afriką, frankai ir burgundai įsibrovė į Galiją, alemanai įsitvirtino dabartinės Šveicarijos vietoje, anglai, saksai fryzai – dabartinėje Anglijoje. Nepaisant to Romos imperija gyvuos dar kelis dešimtmečius, kol 476 m. barbarų vadas Odoakras nuvertė paskutinį Romos imperatorių Romulą Augustulą – Romos imperijos pabaiga, žyminti vergovinės santvarkos pabaigą ir viduramžių bei feodalizmo pradžią.
486 m. Merovingų dinastijos pradininkas Chlodvigas , nugalėjęs paskutinį Galijos vietininką Siagrijų ties Suasonu, įkūrė Frankų karalystę, 496 m. politiniais sumetimais priėmė katalikybę:

 Tikėdamasis vietos gyventojų lojalumo ir paramos,
 Tikėjosi Galijos katalikų dvasininkų paramos,
 __ ,,___ vietos gyventojų paramos kovoje su burgundais ir vestgotais , nes jie buvo arijonys.
Frankų valstybė gyvavo nuo 486 m . iki 843m.

Frankų valstybės patvarumo priežastys:
 neatiminėjo žemių iš vietinių gyventojų ,
 nesusimaišė su vietiniais galais, romėnais,
 nenutraukė ryšių su gimtosiomis vietomis,
 priėmė katalikybę, išvengdami religinių nesutarimų.

,, Salijų teisynas” – frankų genčių grupės Salijų Va. Chlodvigo laikų ir VII – VIII a . teisinių papročių ir karaliaus įstatymų rinkinys ( teisynas). Jis suteikia mums žinių apie:
frankų ūkį:
 vertėsi žemdirbyste, gyvulininkyste, medžiokle ir žvejyba,
 paplitusi dvilaukė žemdirbystės sistema,
 naudojo geležinį plūgą, traukiamą jaučių,
 egzistavo kilnojamojo turto privatinę nuosavybę,
 VI II op. Įteisinta ariamosios žemės privatinė nuosavybė ( alodas).
apie visuomeninę santvarką:
 Iro gimininiai ryšiai,
 Visuomenę sudarė laisvi frakai, pusiau laisvi ( litai), vergai,
 Nevienoda etninė gyventojų sudėtis,
 Išskirtinė moters padėtis,
 Aukščiausia valdžia priklausė karaliams,
 Nebešaukiami liaudies susirinkimai,
...