Vincas putinas seseliu altorius

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 28 KB
1 puslapis

Teksto analizė ir interpretacija iš Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ Teksto analizė ir interpretacija iš Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ Vincas Mykolaitis-Putinas-XXa. Pirmosios pusės universalus kūrėjas: lyrikas, dramaturgas, prozininkas. Pagrindinis rašytojo kūrinys-psichologinis romanas „Altorių šešėly“, kuriame veiksmas vyksta nuo pagrindinio veikėjo Liudo Vasario įstojimo į seminariją iki kunigystės atsisakymo. Kūrinyje gilinamasi ne į įvykius, o į žmogaus vidinius išgyvenimus. Romane keliamos kunigo-poeto ir ekskunigo problemos. Nagrinėjama ištrauka yra iš knygos antrosios dalies „Gyvenimas eina“. Joje aprašomi pagrindinio ištraukos veikėjo Liudo Vasario jausmai ir išgyvenimai, kuriuos įtakoja gamta. Veiksmo vieta ištraukoje-šilelis, kuriame kunigas ilsisi ir gėrisi gamta. Laikas- ankstyvas ruduo : miškelyje šilta ir tyliu, gausu gyvūnų, todėl Liudas Vasaris dar nejautė „melancholiškos rudens nuotaikos“. Gražūs vaizdai ir gyvūnų bei piemens keliami garsai susilieja į vieną visumą. Tai įtakojo pagrindinio veikėjo nuotaiką. Jis norėjo apmąstyti savo gyvenimą Kalnynų parapijoje, pailsėti, todėl susirado jaukią vietelę, kur matėsi ežeras, dvaras ir bažnytkaimis. Jis seniai troško pabūti vienas „su savo mintimis ir savo atskiru pasauliu“. Tik taip jis galėdavo bent trumpam užmiršti kunigo pareigas, kurios jį slėgė. Tekste akcentuojama,...