Vincas kudirka9

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Vincas Kudirka- mogus, i kurio mes galėtumėme mokytis ir mokytis. Jis- mogus, kuris Lietuvai nusipelnė labai daug. Ne tik redagavo laikratį "Varpas"; ragino lietuvius kovoti u tėvynę, laisvę ir kalbą; lietuvius, kurie tapo lenkų lėktomis, ragino prisiminti kas jie yra i tiesų ir būti tuo, kuo gimė. V. Kudirka gimė 1858 m. gruodio31 d. Paeerių kaime.Nors tėvai buvo pasiturintys valstiečiai, jam teko ikęsti daug vargo. Jo senelis nemėgo marčios ir siųsdavo ją dirbti į laukus. Vinco lopį ji nedavosi į laukus. Ji turėjo meninių gabumų. Mirė, kai V. Kudirkai buvo deimt metų. Tėvas buvo grietas, tvarkingas, krovėsi turtą. Kudirka mokėsi Marijampolės gimnazijoje, baigė eias klases. Tėvo verčiamas įstojo į kunigų seminariją. Seminarijoje jaunuolis ikentė neilgai ir po poros metų vėl atsidūrė Marijampolės gimnazijoje. Nors tėvas tam prietaravo, atsisakė jį remti ir visą gyvenimą neatleido io ingsnio, bet Vincas pasielgė savaip. Jis labai pasiymėjo gimnazijoje, buvo paskirtas mokinių priiūrėtoju ir ilaikomas mokinių tėvų. Susipaino su lenkų ir rusų literatūra. Dėl gabumų (mokėjo groti smuiku, puikiai pieė, turėjo graią rayseną, turėjo tvirtą valią ir gilų intelektą) jį visi labai rėmė. V. Kudirkos iniciatyva gimnazijoje buvo leidiamas laikratėlis lenkų kalba- "Melagystė". Vėliau V. Kudirka ėmė gėdytis savo valstiečių tėvų ir lietuvių kalbos, pradėjo kalbėti lenkikai ir isiadėjo Lietuvos. Lenkikumo sumetimais Kudirka, baigęs gimnaziją, neįstojo į Maskvos universitetą. Nuvyko į Varuvos universitetą studijuoti medicinos. I universiteto jis buvo paalintas, nes buvo apkaltintas palaikęs ryius su slaptos lenkų socialistinės "Proletariato" organizacijos vadovais. Sunkesnės bausmės jam pavyko ivengti, o baigti mokslą jam buvo leista tik po kelerių metų. Po kelių metų Lenkijoje įsigalėjo pozityvizmas, kuris neigė revoliuciją. Tuomet V. Kudirka Perskaitė savo draugo J....