Vilniaus jėzuitų kolegija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Įvadas

Katalikų vienuolių ordiną – Jėzaus Draugiją, 1540 metais Romoje įkūrė baskas (Šiaurės Ispanija) Ignacas Lojola. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas, pasižymėjęs aktyvia apaštaline veikla. Šis ordinas didelį dėmesį skyrė švietimui, kūrė kolegijas ir universitetus, išvystė plačią misijų veiklą, kuri neaplenkė ir Lietuvos. Čia jų dėka 1570 metais buvo įkurta Vilniaus jėzuitų kolegija, kuri tapo Vilniaus Universiteto, seniausio universiteto Rytų Europoje, pirmtaku. Vėliau jėzuitai ėmė steigti kolegijas ir kitose krašto vietose: 1614 metais – Kražiuose, 1648 metais – Kaune, 1654 metais – Pašiaušėje ir kt.

XVI a. antroje pusėje ir XVII a. pirmoje pusėje kolegijas steigė ir kiti vienuolių ordinai (domininkonai) bei kitos religinės bendruomenės (evangelikai reformatai, stačiatikiai). Parapinėse mokyklose ir kolegijose mokėsi feodalų ir miestiečių vaikai. Mokėsi tik berniukai (evangelikų reformatų mokyklose galėjo mokytis ir mergaitės).

Darbų, skirtų jėzuitų veiklai apibrėžti, gausu. Pirmosios Vilniaus jėzuitų kolegijos istorijos parašytos pačių jėzuitų – tai dienoraščiai. Išverstą “Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštį”, parengė ir išleido Irena Katilienė 2004 metais. Šis istorijos šaltinis - tai kronikiniai darbai, parašyti tarsi “iš viršaus”, itin kroniški, pateikiantys tiktai įvykių aprašymus, be vertinimų ir akcentų. Knyga “Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis 1710 – 1723 metai” papildo ankstesnius tyrinėjimus, pateikia daug naujų faktų, atveria tuometinių socialinių ir politinių įvykių kontekstą. Dienoraščiuose buvo fiksuojami fundaciniai aktai ir turtinė kolegijos padėtis, žinios apie tolimesnę valdų raidą, sielovadinės veiklos vaisiai. Antroji dienoraščio dalis, apimanti 1752 – 1766 metų įvykius, dar nėra publikuota. Būtent tokie jėzuitų veiklos aprašymai pateikia daug vertingos medžiagos Lietuvos Bažnyčios ir kultūros istorijai nagrinėti, o taip pat yra kartu ir istorinių žinių apie Vilniaus miestą šaltinis.

Kunigo Jono Bičiūno darbas “Pirmieji jėzuitai Vilniuje”, išleistas 1965 metais Romoje, nagrinėja kelių metų laikotarpį: nuo V. Protasevičiau paskyrimo Vilniaus vyskupu iki jėzuitų Generolo Borgijos leidimo, kurti jėzuitų kolegiją. 1669 metais autoriaus išleidžia pirmojo darbo tęsinį - “Pirmosios jėzuitų kolegijos įsteigimas Lietuvoje – Vilniuje”, kuriame plačiai aprašo Vilniaus kolegijos įsteigimo faktą. Autorius pagrinde remiasi archyviniais šaltiniai, esančiais Romos jėzuitų archyve. Abiejuose darbuose jaučiama autoriaus katalikiškoji pasaulėžiūra.

Sovietinės...