Viešasis administravimas Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Įžanga 3 psl.
1. Viešojo administravimo pokyčių Lietuvoje kryptys ir etapai 3 psl.
2. Lietuvos viešojo administravimo sistema 4 psl.
3. Viešojo administravimo reformos procesas Lietuvoje 5 psl.
4. Literatūra 8 psl.

Viešojo administravimo apibrėžimas
Viešasis administravimas pirmiausia siejamas su viešosios politikos įgyvendinimu. Wilson politiką supriešino su administravimu, kuris, pasak jo, turėjo tik įgyvendinti politiką. Šiuo metu viešasis administravimas apibrėžiamas ne tik kaip viešosios politikos įgyvendinimas, bet ir viešosios politikos formulavimas. Be to, viešasis administravimas apima įvairias politikos įgyvendinimo rūšis- valstybės valdymą, viešųjų paslaugų teikimą ar privačios veiklos reguliavimą.
Atskirai galima pateikti viešojo administravimo apibrėžimą. Viešasis administravimas gali būti suprantamas kaip įvairių teisės aktų įgyvendinimas ar įgyvendinimo priežiūra ir vidaus teisės aktų taikymas. Lietuvos Viešojo administravimo įstatyme viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymas ar kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotųjų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams,kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti.

1. VIEŠAJO ADMINISTRAVIMO POKYČIŲ LIETUVOJE KRYPTYS IR ETAPAI

Nagrinėjant socialius bei politinius pokyčius Europos šalyse, daugiausia dėmesio buvo skiriama politinei bei ekonominei transformacijai, t.y. perėjimui prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Tačiau keliose studijose buvo nagrinėjama ir administracinė transformacija.
Istorinis viešojo administravimo paveldas yra esminis veiksnys, kuris veikia transformacijos kryptis. Pradinė padėtis dažnai supriešinama su transformacijos tikslais ir uždaviniais, kuriuos apibendrina ateities situacija. Tačiau daugiausia dėmesio administracinės transformacijos studijos skyrė administracinės reformos kryptims, arba trajektorijoms nuo pradinės iki ateities situacijos.

Lietuvoje galima išskirti kelias pagrindines administracinės transformacijos kryptis:
 Viešosios...