Vieninga ekonominė erdvė europos sąjungoje

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

Įvadas

Turinys

Įvadas2

I. Europos Sąjungos vieta šiuolaikiniame pasaulyje3

1.1. Europos Sąjungos istorija3

1.2. Europos Sąjungos struktūra4

II. Europos Sąjunga: išorės bei vidiniai veiksniai5

2.1. Europos Sąjunga: išorės veiksniai5

2.2. Europos Sąjunga: vidiniai veiksniai6

III. Europos Sąjungos laisvės8

3.1. Keturios ES laisvės8

3.2. Laisvas prekių judėjimas9

3.3. Laisvas asmenų judėjimas10

3.4. Laisvas paslaugų judėjimas11

3.5. Laisvas kapitalo judėjimas12

3.6. Prekybos kliūtys12

Išvados14

Literatūra15

Įvadas

Europos Sąjunga (toliau - ES) mums dažniausiai asocijuojasi su įvairiais dalykais: vieninga ir taikia Europa, bendra valiuta, regionine parama, bendra Europos pilietybe, laisvąja prekyba, netrukdomu asmenų judėjimu, subsidijomis ūkininkams, produktų standartais ir kt. Iš tiesų per savo gyvavimo beveik penkiasdešimtmetį ES labai išsiplėtojo ir jos vaidmuo pačiose įvairiausiose valstybių narių gyventojų veiklos srityse yra daugiau ar mažiau svarbus. ES yra labai sudėtinga valstybių vienijimosi įvairiuose bendradarbiavimo srityse forma. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerovės užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje. Jos kompetencijai priklauso ekonomika, pramonė, piliečių teisės, užsienio politika ir t.t. Daug kalbama ir rašoma apie ES, kaip unikalią valstybių sąjungą, duodančią ypatingą naudą šalims narėms ir atliekančią itin svarbų vaidmenį pasauliniame kontekste. Taip iš tikrojo ir yra, nes tai labiausiai pasaulyje integruota valstybių sąjunga, turinti gilią istoriją ir daranti didelę įtaką pasaulinės ekonomikos raidai.

Natūralu, kad Europos Sąjunga neegzistuoja pati sau atsiskyrusi nuo likusio pasaulio, o yra glaudžiai susijusi su kitais regionais įvairiomis ryšio sistemomis: teisinėmis, finansinėmis, prekybinėmis, informacinės technologijos,...