Viduramziu teatras

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Viduramziu dramos kurejai. Viduramziu dramos kurejai.

Nuo Švietimo epochos laikų būta tendencijos nuvertinti Viduramžių epochą, įvardinti ją „tamsiaisiais amžiais“. Moderniose filosofijos istorijos vadovėliuose po Antikos neretai peršokama į Renesansą, praleidžiant Viduramžius. Kita vertus, pastaruoju metu vis labiau keičiasi požiūris į Viduramžius. Pripažįstama, kad viduramžių filosofiniai svarstymai buvo saviti, tačiau ne mažiau vertingi nei kitose epochose.
Dėl Romos imperijos susilpnėjimo, o vėliau ir dėl galutinio žlugimo laikinai buvo prarasti civilizacijos pasiekimai. Menas, literatūra, teoriniai ir taikomieji (praktiniai) mokslo klausimai buvo pamiršti. Dauguma kultūros istorikų nagrinėjo daugiausia tik šią civilizacijos pusę ir todėl laikė viduramžius niūria epocha, kuri atvedė civilizacijas į pražūtį ir, kad per visą tą laikotarpį nebuvo beveik jokio progreso, kol ganėtinai stebuklingo Atgimimo laikotarpiu žmonės pakartotinai neatrado senovės Graikijos ir antikinės Romos dailės ir mokslo, kad jų pagrindu grįžti į civilizacijos gelmes.
VIDURAMŽIAI IV - XIV a. Viduramžių epochos meno tikslas išaukštinti žmogaus asketizmą ir kentėjimą. Kuriamas menas, kuriame išryškėja ne daiktiškoji, kūniškoji realybė, o aukščiausioji idėja, amžina, nekintama gyvenimo tvarka ir pastovumas. Alegorinis, simbolinis vaizdų pobūdis, fantastiškumas: charakteriai - idėjų skleidėjai: siužetai - atliekančių nepaprastus žygius herojų - riterių, o religinėje literatūroje - kankinių ir šventųjų gyvenimas.
Pasaulio gerinimo ir tobulinimo kelias viduramžiais beveik nebuvo žinomas. Jiems pasaulis buvo toks geras ir toks blogas, koks ir tegalėjo būti, o tai reiškia: visa, kas sukurta Dievo valia, yra gera; pasauliui nelaimę užtraukia žmogaus nuodėmė.
Bažnyčia pirmiausia yra maldos namai, tačiau taip pat bendri namai. Pastogė klajūnams, prieglauda piligrimams, pavojaus valandą ji tampa net tvirtove. Žmonės čia miega, valgo, laisvai šnekučiuojasi. Čia netgi atsiveda gyvulius, sudaro sandėrius. Kaimo parapijose susirinkusiems tikintiesiems po mišių pranešami senjoro arba vyskupo skelbimai. Bažnyčios buvo aukštos, erdvios, šviesios ir grakščios, ypač nuo XII a. pab. Jų platūs ir dideli...