Viduramžių miestai - civilizacijos centrai

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

ĮVADAS

Istorikai bando išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų gyventa viduramžių miestuose-civilizacijos centruose. Tai yra sunku. Netgi didžiausi Viduramžių miestai mums atrodo visai nedideli. Tokie miestai, kaip Florencija, Milanas, Venecija, Genuja, Paryžius, pabaigoje XIII a.ir pradžioje XIV a., turintys daugiau 50 tūkstančių gyventojų, skaitėsi didmiesčiais. Mažesniuose miestuose gyveno apie 2 tūkstančius gyventojų. Gyventojai miestuose buvo įvairūs: pirkliai, amatininkai, valdininkai, tarnai, dvasininkai. Tai buvo žmonės skirtingų visuomeninių padėčių. Svarbu tai, kad miestai viduramžiais atsirado prie garsių vienuolynų ar pilių, kur žmonės tikėjosi rasti prieglobstį nuo karo antpuolių. Dažnai miestai išaugdavo iš prekybos centro - prie uosto, upių santakoje ar judrioje kryžkelėje. Skurdas ir žiaurūs nusikaltimai būdavo įprasti kasdieninio gyvenimo reiškiniai. XIV a. Vakarų Viduramžių civilizacija žengė ne į priekį, o atgal. Šimtametis karas tarp Anglijos ir Prancūzijos, maro epidemija, pavadinta Juodąja Mirtimi, nusinešė trečdalį gyventojų gyvybių. Po truputį viduramžių miestai ėmė keistis. Atvežamos knygos plėtė žinias, išaugo medicinos lygis, atsiradę lordai ir valstiečių sukilimai buvo pirmieji protestantizmo ir demokratijos ženklai. Renesanso ir Reformacijos laikais įvyko svarbių meno, politikos ir religijos pokyčių, kurie nužymėjo naujųjų amžių ir istorijos raidą.
Šiame darbe pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti kiek svarbus buvo viduramžių miestas krašto ekonomikai ir kultūrai, kokia buvo viduriniųjų amžių socialinė struktūra, kokie buvo pagrindiniai miesto gyventojų užsiėmimai ir kokia buvo jų vertybių sistema.
Pagrindinės knygos, kuriomis rėmiausi šiame darbe yra Johan W.Baldwin ”Viduramžių kultūra”. Joje gana aiškiai nusakyta XI-XII a. Vidurio Europos gyvenimas. Tai pat remtasi Aaron Gurevič knygomis ”Viduramžių kultūros kategorijos” ir kitomis knygomis, kuriose geriausiai atskleistas požiūris į viduramžių miestus bei jų vaidmenį šiame istoriniame laikotarpyje.

VIDURAMŽIŲ MIESTAI – CIVILIZACIJOS CENTRAI

Vienas išskirtinių bruožų viduramžiais - krikščioniškosios kultūros miesto susiformavimas ir plėtimasis. Apie viduramžių miestus galime kalbėti tik nuo IX a. pab., t.y.brandžiajame laikotarpyje.Po V-VIII a. kultūrinio ir ekonominio sąstingio žmogaus gyvenime, IX a. kyla miestų statybos banga. Šiame reiškiniui atsirasti didžiausią įtaką turėjo gerėjanti ekonominė situacija (ekstensyvios kultyvacija įdiegimas, žemės ūkio technikos tobulėjimas, pinigų įdiegimas, prekybos atgimimas) ir, to pasėkoje, padidėjęs gyventojų skaičius,...