Viduramžiai3

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Kas tai vasaliniai rysiai. Kas tai vasaliniai rysiai.

VIDURAMŽIAI
500-1500m.(VI-XVa. Pab.)
Viiduramžiai – tai laikotarpis, padėjęs pamatus šiuolaikinei Europai
Viduramžiai skirstomi:
I.Ankstyvieji viduramžiai 476/500 – 1000m (VI-X a.)
Būdinga:
· V-Xa. Europoje įsigali feodalinė santvarka
· Ekonomikos nuosmukis
· Gyventojų skaišiaus sumažėjimas ( dėl karų, tautų kraustymosi, maro)
· Vyrauja romaninis stilius
· Vyrauja paprotinė teisė
· Vyrauja natūrinis ūkis, daugiau kaip 90% žmonių gyvena kaimuose
· VII - Ia. Vadinami agrariniu perversmu
· Susikuria Frankų valstybė(486m.). Nuo 800m. – Frankų imperij. Karolis Didysis. Verdeno sutartis 843m.
· IXa. Susikuria Anglijos ir Prancūzijos valstybės
· Nuo a. Atgimsta miestai
· 909m. Kliuni įkuria benediktinų vienuolyną
· Baudžiauninkų atsiradimas( dėl karų ir suiručių, vykusių po Vakarų Romos imperijos žlugimo 476m.)
· Lenkijos valstybės susikūrimas
· VIIIa. Pab. Dabartinėje Čekijoje iškilo pirmoji reikšminga slavų valstybė
Pasibaigus tautų kraustymuisi ( Va.) Bizantija atgavo savo galybę.
Ia. Europos istorija pasuko nauja linkme, turėjusia didelės įtakos vėlesniai Europos raidai. Rytinėje frankų imperijos dalyje susikūrė nauja didelė valstybė – Šventoji Romos imperija. Taigio Europoje atsirado dvi galingos valstybės – bizantija ir Šventoji Romos imperija. Tokio pasidalijomo priežastimi buvo Bažnyčios skilimas. Valstybės kovojo dėl įtakos, o dvi bažnyčios varžėsi dėl misijų vykdymo. Taip atsirado riba, dalijanti Europą į Rytų ir Vakarų.
Ia. Susikuria Kijevo Rusios valstybė. 998m. – Rusios krikštas.
Savokos:
· Prekariumas – tie,kas nesugebėjo išlaikyti alodo, prašė turtingesnio pagalbos. Žemė jau nebuvo jo privari nuosavybė.
· Komendacija – asmens laisvės praradimas, prašymas globos
· Feodas – paveldima valda.
· Beneficija – žemė ar kitas turtas, laikinai duodamas už karo tarnybą.
· Alodas – privati žemės valda
· Senjorai – stambieji žemvaldžiai
· Vasalai – kariniai tarnai, gavusieji žemės
· Imuninis raštas – raštas, suteikiantis feodalams teisę rinkti mokesčius, vykdyti administracijos ir teismo funkcijas.
· Imunitetas – stambių žemvaldžių privilegijos.
Svarbiausi feodalimo elementai
· Imunitetas
· Vasaliniai ryšiai
· Valstiečių įbaudžiavinimas
· Stambios feodalinės žemėvaldos susidarymas.
Brandieji viduramžiai 1000 – 1300.(XI –XIIIa.)
Būdinga:
· Išauga miestai. Tai tiesiogiai susijĘ su gyventojų skaičiaus padidėjimu, teigiamais žemės ūkio poslinkiais. Mistuose išryškėjo dideli socialiniai skirtumai.
· Gausėja gyventojų
· Didėja dirbamos...