Vežamų į Lietuvos respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo tvarka

 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

Turinys
Įvadas 3
Įvežamų į Lietuvos Respubliką gyvūnų veterinarinio tikrinimo
tvarka (Bendros nuostatos) 4
Veterinarinio tikrinimo pagrindiniai principai 5
Tikrinimų organizavimas 5
Gabenimas tranzitu 7
Priemonės taikomos pažeidus gyvūnų vežimo tvarką 8
Taikomos priemonės 8
Reikalavimai pasienio veterinarijos postams 9
Dėl sportinių žirgų prekybos ir dalyvavimo varžybose sąlygų patvirtinimo 10
Įvežamų į Lietuvos Respubliką neporakanopių gyvulių sveikatos nuostatai 11
Įvežamų iš kitų šalių neporakanopių veterinarijos sertifikato struktūra 13
Importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų vet. reikalavimai 14
Išvados 16
Naudota literatūra 17


Įvadas
Mano šio savarankiško darbo tikslas yra:

Supažindinti su importuojamų gyvulių į Lietuvos Respubliką veterinarinio tikrinimo tvarka;
Paaiškinti šioje tvarkoje minimas sąvokas;
Supažindinti su importuojamų gyvulių tikrinimo organizavimu;
Nurodyti pagrindinius nuostatus gabenant gyvulius tranzitu;
Nurodyti reikalavimus, taikomus pasienio veterinarijos postams;
Supažindinti su importuojamų į Lietuvos Respubliką veislinių galvijų veterinarijos reikalavimais;


Įvežamų į lietuvos respubliką gyvūnų veterinarinio
tikrinimo tvarka
Ši tvarka yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin.,1992, Nr.2-15), atsižvelgiant į ES direktyvų 90/425/EEC,91/496/EEC,72/462/EEC ir Europos Komisijos sprendimo 84/390/EEC reikalavimus.

Bendros nuostatos
1. Šia tvarka siekiama:
užtikrinti, kad gyvūnai, įvežami iš užsienio valstybių į Lietuvą, būtų tikrinami ir taip būtų užkirstas kelias užkrečiamoms gyvūnų ir žmonių ligoms plisti bei garantuotas rinkos stabilumas.
1.2. nustatyti bendruosius principus ir taisykles, pagal kuriuos būtų tikrinami įvežami gyvūnai. Ši tikrinimų tvarka skirta gyvuliams – arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, naminiams paukščiams, naminiams triušiams ir kitiems gyvuliams.
2. Ši tvarka netaikoma naminiams gyvūnams (išskyrus arklių – equide būrio gyvulius), kurie įvežami nekomerciniais tikslais.
3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:
Veterinarinis tikrinimas – dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimas, kuris taikomas arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, naminiams paukščiams ir kitiems gyvūnams, vežamiems per pasienio veterinarijos postą;
Dokumentų tikrinimas – Pasienio veterinarijos tarnybos specialistų pasienio veterinarijos poste atliekamas veterinarijos sertifikatų ir kitų lydinčiųjų dokumentų tikrinimas;
Atitikties tikrinimas – Pasienio veterinarijos...