Verslo tobulumo modelis

Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
10 puslapiai

Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. Verrslo tobulinimo modelis referatai. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis. Verrslo tobulinimo modelis referatai.

VILNIAUS KOLEGIJA
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS | |
| |
|verslo tobulumo modelis |
| |
|STUDENTĖ | | |
| |2003-10-07 | |
| | | |
| |2003-10-07 | |
|2003 |

TURINYS

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1. LIETUVOS NACIONALINĖ KOKYBĖS SISTEMOS RAIDA 4

2.VISUOTINĖS KOKYBOS VADYBOS ISTORIJA 6

3. INTEGRACIJA Į EUROPOS SAJUNGOS (OS) EKONOMINĘ ERDVĘ 12

4. NACIONALINIS KOKYBĖS PRIZO KONKURSAS LIETUVOJE. 14

IŠVADOS 16

LITERATŪRA IR ŠALTINIA 17

ĮVADAS

Šio darbo objektas yra verslo tobulumo modelis (VTM). Šiuo metų
visos Europos ekonomika iš esmės persitvarko, kad galėtų plėtotis.
Sparčiai įgyvendinamos naujos technologijos, išaugo paslaugų sektorius.
Dauguma rinkų pradeda prisisotinti įvairiais produktais ir dėl to didėja
konkurencija. Pirmenybė teikiama produktų kokybei, o ne kiekiui. Tai
verčia kompanijas peržiūrėti savo veiklos politiką ir ją tobulinti. Be
dviejų neoklasikinės ekonominės teorijos postulatų apie racionalų
žmogaus elgesį ir mainų nemokamumą kritikos, įmonės veiklos vertinimą
pastaruoju metu ypač smarkiai koreguoja įmonės veiklos kokybės sąvokos
iškėlimas į svarbiausią vietą. Viena iš naujausių ir plačiausiai ūkinėje
praktikoje naudojamų vadybos teorijų yra visuotinė kokybės vadyba.
Kasmet vis daugiau Europos šalių įmonių savo veikloje vadovaujasi
visuotinės kokybės vadyba pagrįstu Europos verslo tobulumo modeliu
(European Business Excellence Model).

Darbo tikslas. Pateikti šiuolaikinio verslo tobulumo sampratą.
Parodyti, kad Lietuvos įmonės veiklos vidinio vertinimo sistemos
naudingumas, siekiantis nuolat ir kryptingai gerinti verslo rezultatus,
orientuojant veiklą į sistemingą kokybės gerinimą, yra pagristas
Europos verslo tobulumo modeliu

Darbo uždaviniai.
▪ Aprašymas verslo tobulumo modelio sukūrimo užsienio šalyse
ir jo įgyvendinimas Lietuvoje.
▪ Nacionalines kokybes sistemos raidos aprašymas.
▪ Apžvalga atliktų darbu, siekiant integruotis į Europos
Sąjungą (ES) ekonominę erdvę. Nacionalinės kokybes programos
sukūrimas ir įgyvendinimas.
▪ Aprašymas Lietuvos Nacionalinės kokybes konkurso, kuris
remęsi Europos kokybes vadybos fondo tobulumo modeliu.

1. LIETUVOS NACIONALINĖ KOKYBĖS SISTEMOS RAIDA

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vyriausybė pradėjo pertvarkyti
ūkį, orientuodamasi į laisvos rinkos kūrimą. Nebuvo pamiršti ir tokie
svarbūs ūkio plėtros klausimai kaip standartizacija, metrologija ir
kokybė. 1990 metais buvo įkurta Lietuvos valstybinė...