Verslo studijų įvadas1

Vadybos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 180 KB
25 puslapiai

Verslo studijų įvadas

Verslininkystės kilmė ir samprata bei jos aplinka įvadas

• verslininkas, verslumas, verslininkystė
• verslininko apibūdinimas ekonomine ir asmens savybių prasme
• verslo sistema ir jo kintanti aplinka

Verslininkystė – tai dinamiškas turto padidinimo procesas. Turtą kuria tie asmenys, kurie labiausiai rizikuoja nuosavais pinigais, turtu, karjera; kas negaili laiko savo įmonės sukūrimui, kas siūlo naują prekę ir paslaugą. Pastaroji prekė ir paslauga neturi būti visiškai nauja, svarbu tai, kad verslininkas sugebėjo suteikti prekei ar paslaugai naują kokybę, didinant jų vertingumą, panaudojant būtinus išteklius.

Nežiūrint į apibrėžimų skirtumus, galima juose rasti tuos pačius verslininkui būdingus sugebėjimus:
• kūrybinis aktyvumas
• noras būti nepriklausomam
• novatoriškumas
• pasirengimas rizikuoti
• organizuotumas
• tikėjimas savo sėkme

Paminėtąsias verslininko savybes bei sugebėjimus galima apibūdinti sąvoka verslumas. Verslumas – žmogaus potencialas, tikėjimas savo sėkminga veikla nuolatos besikeičiančioje aplinkoje.

Verslumas (verslininko savybės):
• įgimtos
o intuicija
o azartiškumas
o karjerizmas
o avantiūriškumas
o reakcija
o garbės troškimas
o pasitikėjimas savimi
o noras gyventi “plačiai”
• įgytos (jas asmuo išugdo besimokydamas arba veikdamas praktikoje)
o žinios ir praktinis patyrimas

Žmogus verslumo pažiūriu (verslininkas) yra tas, kuris turi įgimtų ir įgytų savybių derinį, reikalingą novatoriškam mąstymui ir aktyviam veikimui.

Verslumas = novatoriškas mąstymas + aktyvus bei rizikingas veikimas.

Verslininkas = tikslas (nauja idėja) + verslumas + situacija + sėkmė.

Sėkmė = atkaklumas + tikslo nustatymas + pastangų sutelkimas.

Verslas – tai konkretaus ūkininkavimo schema, konkreti verslininkystės pasireiškimo forma.

Verslininkystė – verslų visuma. Ją galima suvokti kaip veiklos reiškinį, kuomet asmuo, pasikliaudamas savo verslumu, situacijos palankumu, įsitikinimu savo sėkme ir prisiimdamas finansinę, moralinę bei socialinę atsakomybę, suformuoja naują, pelningą ir vartotojams naudą teikiančią verslo idėją, įkuria verslo įmonę tai idėjai įgyvendinti ir garantuoja tolesnį įsteigtos įmonės sėkmingą veikimą.

Ekonomisto pažiūriu verslininkas yra ūkio subjektas, kuris sujungia gamybos veiksnius, darbą, medžiagas tokiu būdu, kad jų bendroji vertė išauga. Šiam tikslui pasiekti verslininkas įneša pokyčius, kuria naujoves ir keičia esamą tvarką.

Psichologo požiūriu...