Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

TURINYS

Įvadas 3
Verslo socialinė atsakomybė 4
Verslo moralinė atsakomybė 9
Išvados 13
Literatūra 14

ĮVADAS

Kiekvienas žmogus, norėdamas sukurti savo verslą, turi vadovautis ne tik asmeninės naudos ieškojimu, bet ir pagalvoti apie savo naujo verslo etiką. Tam gali padėti ne tik asmeninės dorovinės vertybės, bet ir etikos kodeksai. O tai būtent ta sritys, kurioje sąveikauja etika ir verslas, kuri remiasi dorovės principais ir pasauliniais verslo standartais. Verslininkas neturi pamiršti, kad visuomenėje veikia ne vienas, todėl privalo laikytis dorovės normų bei principų, siekti kultūringo bendravimo bei bendradarbiavimo. Verslininkas turi laikytis duoto pažado, atmesti netinkamus arba įtartinus pasiūlymus, išklausyti kitų nuomonę ir būti visapusiškai atsakingam už savo verslą bei su jo susijusiems žmonėmis.
Atsakomybė – etikos ir teisės kategorija, atspindinti specifinį socialinę ir moralinį teisinį asmens santykį su visuomene, kuriam būdingas savo moralinės pareigos ir teisės normų vykdymas.
Atsakomybė – tai filosofinė socialinė problema, parodanti kiek žmogus sugeba ir gali būti savo veiksmų subjektas, vykdyti tam tikrus reikalavimus ir spręsti jam iškilusius uždavinius; teisingai pasirinkti, pasiekti tam tikrą rezultatą. Į šią kategoriją įeina ir su tuo susiję žmogaus teisumo ir kaltumo, galimybės pritarti jo poelgiams ar jos pasmerkti klausimai. Moralinės ir socialinės atsakomybės subjektas – kiekvienas asmuo, kurio veiksmai gali įgauti dorovinę kvalifikaciją, objektas – elgesys, jo būdai.
Taigi, šio darbo tikslas: informuoti visuomenę apie moralinę ir socialinę verslo atsakomybę.
Darbo uždaviniai:
o Patyrinėti mokslinę teorinę literatūrą.
o Atskleisti moralinės ir socialinės atsakomybės sąvokas.
o Supažindinti su socialinės atsakomybės prieštaravimais.
o Pateikti akcinės,gamybinės bendrovės organizacinę struktūrą.

VERSLO SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Socialinė atsakomybė – sąmoningai formuojamų ekonominių, politinių, dorovinių santykių tarp organizacijos ir visuomenės, įvairių jos struktūrų forma; pasirengimas atsakyti už savo poelgius ir veiksmus; gebėjimas atlikti pareigą ir prisiimti sau visuomenės sankcijas, esant tam tikromis teisingumo arba kaltumo sąlygoms.
Organizacijos socialinė atsakomybė verčia verslo atstovus būti atsakingais už savo veiksmus. Visuomenė iš verslo tikisi socialinės atsakomybės, ir daug organizacijų dėl to savo veikloje numato ir socialinius tikslus.
Neigiama verslo įtaka žmonėms ir visuomenei turi būti pripažįstama, o padaryta žala atlyginama. Beveik visais atvejais “socialinės...