Verslo rizika

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 72 KB
8 puslapiai

Rizika referatas. Rizika referatas. Verslo rizikos klasifikavimas. Verslo rizikos klasifikavimas.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNOLOGINIS UNIVERSITETAS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

REFERATAS

Rizikos klasifikavimas pagal atskirus kriterijus.
Verslo, finansinė rizikos

Parengė: A. Minakovska vv06/6
Priėmė: A. Garškienė


Vilnius 2006
TURINYS


ĮVADAS 3
RIZIKOS APIBŪDINIMAS 3
RIZIKOS KLASIFIKAVIMAS 4
FINANSINĖ RIZIKA 7
VERSLO RIZIKA 9
VERSLO RIZIKOS NUOSTOLIŲ KLASIFIKACIJA 11
VERSLO RIZIKOS MAŽINIMO BŪDAI 12

ĮVADAS
Rizika yra nuolatinė bet kurios žmogaus veiklos dalis. Galima iš anksto priimti sprendimus, mažinančius riziką, tačiau jos išvengti neįmanoma. Be to, rizika skatina ūkinę bei finansinę veiklą, o įmonės paprastai kartais būna linkusios labiau rizikuoti, o kartais stengiasi elgtis atsargiai.
Apskritai rizika – tai ryžtas veikti žinant, kad galima tikslo ir nepasiekti. Ekonominė rizika – tai rizika ir neapibrėžtumas. Ūkio subjektai nuostolių gali turėti dėl to, kad veikia nepatikimoje ūkinės veiklos aplinkoje. Nuo rizikos galimybės galima apdrausti beveik viską, išskyrus ūkio subjektų gebėjimą išlikti ir klestėti.
Praktikoje daugelis neapibrėžtų įvykių neprognozuojami ir nekontroliuojami. Todėl, netgi esant geriems sprendimams, galima patirti nuostolius. Visiškai išvengti rizikos negalima, nes, siekiant išvengti vienos rizikingos situacijos, galima patekti į kitą. Netgi absoliutus neveikimas susietas su praleistų galimybių rizika.
Sprendimų priėmimo klasikinis mokslas remiasi teiginiu, kad asmuo, priėmęs sprendimą, turi visą informaciją apie potencialią naudą ar nuostolius. Tačiau šis teiginys neįvertina turto savininko bei vadybininko veiklai būdingų trijų momentų: ribotų valdymo galimybių, informacijos trūkumo, laiko stokos. Ūkinių bei finansinių situacijų negalima visiškai kontroliuoti, nes jos priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui: stichinės nelaimės, aplinkos bei politikos poveikio.

RIZIKOS APIBŪDINIMAS
Tiek užsienio, tiek lietuviškose šaltiniuose rizika apibūdinama įvairiai. Galime surasti tokius rizikos apibrėžimus kaip:
 Rizika – tai kintamumas, susijęs su laukiamomis pajamomis ar pelno srautu;
 Rizika – tai pavojus, nuostolių ir netekimų galimybė;
 Rizika yra pavojus, kad firma patirs nuostolių dėl papildomų sąnaudų arba gaus mažiau pajamų, negu tikėjosi;
 Webstero žodyne rizika apibūdinama kaip pavojus, nuostolio galimybė.
Šiems apibūdinimams iš esmės būdinga tai, kad juose kalbama apie potencialių praradimų dydžius, tų praradimų tikimybę (neišvengiamas praradimas nėra rizika), realią rizikos galimybę. Žinoma,...