Verslo planas10

 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiaiUAB „Panevėžio kiemas“ pagrindinė veikla yra buitinių atliekų išvežimas. Taip pat firma gamina specialius buitinių atliekų konteinerius, tvarko aplinką. Įvairūs užsakymai priimami ne tik Panevėžyje bet ir Panevėžio rajone.

UAB „Panevėžio kiemas“ įstatinis kapitalas 750 000 Lt, įstatymo numatyti ir nepaskirstytini rezervai lygūs 75 000 Lt (privalomas rezervas pagal įstatymą 10% nuo įstatinio kapitalo). Nepaskirstytasis pelnas 300 000 Lt, ilgalaikė paskola 1 000 000 Lt su 10% palūkanų norma, trumpalaikė paskola 400 000 Lt.
Užpildyti įmonės metinės finansinės atsakomybės balanso formą, kurioje atsispindi įmonės įsipareigojimai, jų sudėtis ir pasiskirstymas.
Sudaryti pelno (nuostolio) ataskaitą, jei žinoma kad:
• organizacijos pardavimų apimtis yra 1 400 000 Lt;
• tiesioginės išlaidos sudaro 1 000 000 Lt;
• pridėtinės išlaidos sudaro 150 000 Lt;
• finansinės ir investicinės veiklos pelnas yra 522 941 Lt;
• įmonės kitos veiklos nuostolis 120 000 Lt;
• ypatingosios veiklos nuostolis 300 000 Lt.

Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita
Pelno (nuostolio) ataskaita

Balanse yra parodomos einamojo laikotarpio nepaskirstytasis pelnas. Tačiau finansinių ataskaitų vartotojai nori daugiau informacijos, todėl sudaromos pelno (nuostolio) ataskaitos, kurios nurodo kaip tas pelnas gautas. Ši ataskaita yra viena iš pagrindinių, kai norima vertinti įmonės veiklos rezultatus, dalytis pelną. Nuo pelno priskaičiuojami mokesčiai, todėl labai svarbu suprasti, kaip apskaičiuojamas apmokestinamas pelnas. Pelno (nuostolio) ataskaitoje fiksuojamas apjamų ir sąnaudų skirtumas.
Pelno (nuostolio) ataskaitoje parodomi tokie įmonės ūkininkavimo per ataskaitinį laikotarpį rodikliai:
1. Pardavimų rodiklis atspindi pajamas, uždirbamas pardavus įmonės tipinės veiklos prekes bei paslaugas.
2. Parduotų prekių ir paslaugų savikainos rodiklis atspindi uždirbant pajamas sunaudotas žaliavas, komplektuojamuosius gaminius ir perparduoti skirtas prekes. Šis rodiklis taip pat apima paslaugų, darbų bei tyrimų, tiesiogiai susijusių su parduotomis prekėmis ir paslaugomis, pirkimus bei kitas tiesiogines bei netiesiogines...