Verslo planas strategijos rengimas uab gelna organizacijos strategijos planavimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

TURINYS
TURINYS 1
ĮVADAS 2
1. ORGANIZACIJOS APIBŪDINIMAS 4
2. ORGANIZACIJOS IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 6
2.1 Tikslinė rinka ir klientai 6
2.2 Partneriai: 8
2.3 Konkurentai 8
3. ORGANIZACIJOS SSGG ANALIZĖ 9
4. ORGANIZACIJOS MISIJA IR VIZIJA 11
5. ORGANIZACIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI 12
6. TIKLSŲ REALIZAVIMO STRATEGINĖS PRIEMONĖS 12
7. STRATEGINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ SĄVADAS 13
8. STRATEGIJOS MONITORINGO INDIKATORIŲ SĄRAŠAS 14
IŠVADOS 15
LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

ĮVADAS

Planavimas – tai visų valdymo sprendimų pagrindas. Pasaulio patirtis įrodė, kad visos organizacijos, didelės ar mažos, žymiai efektyviau dirba jei turi rašytinius planus. Planavimas yra susijęs su viskuo, kas gali paveikti organizaciją, įskaitant šalies ūkį, technologiją, socialinius bei politinius veiksnius. Planavimas betarpiškai susijęs su strategija, kuri organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Strateginis planavimas padeda numatyti ir spręsti svarbiausias problemas, susijusias su produktų, paslaugų, jų struktūros, organizacijos elgesio permainomis. Strateginis planavimas – tai problemos sprendimo procesas, siekiant pritaikyti organizaciją jos ateities aplinkai. Tai vienas svarbiausių procesų organizacijos veikloje, nulemiantis jos ateities kursą ir sprendimų priėmimą. Sudėtinė strateginio planavimo dalis yra strategijos rinkodaros planavimas, kuris remiasi fundamentaliu priemonių planavimu įmonės tikslams pasiekti, numatant, kaip įeiti į rinkas ir naudoti rinkodaros programas, atitinkančias iškeltus tikslus. Rinkodaros strateginis planavimas - tai vienas iš sudėtingo įmonės planavimo proceso etapų galimybių išaiškinimas, tikslų bei uždavinių nustatymas bei strategijos parengimas.
Lietuvos įmonių dėmesys vartotojams dar labai ribotas. Toks požiūris yra ne todėl, kad tai neefektyvu, o paprasčiausiai todėl, kad nemaža dalis vadovų vis dar nesuvokia vartotojų reikšmės. Svarbiausia yra išsiaiškinti vartotojų poreikius, suprasti jų norus ir reikmes, kad būtų galima efektyviai konkuruoti su kitomis įmonėmis.
Lietuvai tik atkūrus nepriklausomybę įmonės nežinojo, kas tai yra konkurencija, o pastaruoju metu visose ūkio šakose didėja vietinė ir užsienio konkurencija. Dar didesnio užsienio konkurencijos padidėjimo laukiama Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Konkurencijos sąlygomis iš kiekvienos įmonės reikalaujama tam tikrų rinkodaros veiksmų, kurie padeda patraukti vartotojų dėmesį. Norėdama parduoti savo prekes ar paslaugas, įmonė turi gerai nusimanyti apie situaciją rinkoje, jos koncentraciją, plėtimosi galimybes. Rinkos situacijai...