Verslo paskolų mąstas Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Verslo paskolų mąstas Lietuvoje

Rašto darbas

Klaipėda 2007

Įvadas

Jokia šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių išimčių yra svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybinėms institucijoms. Šiame rašto darbe nagrinėjama pagrindinė bankų funkcija, kuri Lietuvos banke pradėjo veikti 1991 metais, kreditavimas. Ši funkcija – paslauga bankų tiekiama fiziniams ir juridiniams asmenims, mes savo rašto darbe ,, Verslo paskolų mąstas Lietuvoje“ orientuosimės į juridinių asmenų kreditavimą.
Siekiant išnagrinėti pagrindinį rašto darbo tikslą - verslo kreditavimo mąstą Lietuvoje bus nagrinėjami tokie rašto darbo uždaviniai:
• Verslo finansavimo būdai;
• Nagrinėjamas paskolų portfelis (kokią dalį paskolų portfelio užima verslo paskolos);
• Bus lyginami 2003 – 2007 metų verslo paskolų portfeliai, ;
• Bus lyginami Lietuvoje veikiančių bankų verslo paskolų portfeliai;
• Bus pateiktos išvados, bei nuomonė apie verslo paskolų portfelio kitimo tendencijas ateityje.

Verslo finansavimo būdai

Kiekviena įmonė tam, kad galėtų pagaminti tam tikrą produkciją, kurią vėliau galėtų parduoti rinkoje, naudoja technologinius įrengimus, įvairias žaliavas. Šiam nepertraukiamam gamybos ciklui užtikrinti (sumokėti įmonės darbuotojams atlyginimus, nusipirkti žaliavas.) reikalingas apibrėžtas finansinių išteklių kiekis. Jeigu pagaminta produkcija bus parduodama su atidėtais mokėjimo terminais, tai dar padidins įmonės finansinių išteklių poreikį.
Verslo įmonės dalį reikalingų pinigų gaus iš jos savininkų akcinio kapitalo forma, o kitą - pasiskolins iš bankų arba tiesiogiai iš gyventojų, pvz., išleidžiant obligacijas. Dėl to, galima pasakyti, kad dažniausiai banko paskolos yra naudojamos verslo įmonių gamybos ciklo ir investicijų finansavimui.
Verslo finansavimas skirstomas į ilgalaikį finansavimą verslo plėtrai ir trumpalaikį finansavimą verslo stabilumui užtikrinti.
Verslo plėtros (ilgalaikio) finansavimo būdai:
Ilgalaikė banko paskola - bene pigiausias ir labiausiai paplitęs verslo plėtros finansavimo būdas. Trejų - septynerių metų trukmės paskolas verslo plėtrai teikia dauguma šalies komercinių bankų. Tarp bankų reikalavimų ūkio subjektui, norinčiam gauti ilgalaikę paskolą, svarbiausi yra šie du:
• ūkio subjektas turėtų nuo 20 iki 40 proc. investicinio projekto vertės finansuoti nuosavomis lėšomis;
• ūkio subjektas turi įkeisti bankui turtą, kurio vertė 1,5 karto didesnė negu norima gauti paskolos suma, arba pateikti bankui kitą paskolos...