Verslo logistika

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai
VERSLO LOGISTIKA
Verslo pagrindai

Vilnius, 2004

Turinys
ĮVADAS 3
LOGISTIKOS SĄVOKOS APIBRĖŽIMAS 4
LOGISTIKOS VAIDMUO ORGANIZACIJOJE 4
PAGRINDINĖS LOGISTIKOS OPERACIJOS 5
EFEKTYVI LOGISTIKA 6
PAGRINDINĖS LOGISTIKOS STRATEGIJOS 6
SPRENDIMŲ PRIĖMIMO STRATEGIJOS, NAUDOJAMOS KURIANT FIRMOS LOGISTIKOS SISTEMĄ 7
Misijos suformulavimas 7
Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą 8
LOGISTIKOS VALDYMO ELEMENTAI 9
JUST-IN-TIME 10
LOGISTINĖS PASLAUGOS 10
TARPTAUTINĖ LOGISTIKA 10
Tarptautinė logistika ir Europos Sąjungos rinka 11
IŠVADOS 14
LITERATŪRA 14

Įvadas

Kiekvienam verslo vienetui, siekiant sėkmingos veiklos, būtina pažinti logistikos sistemą, iš esmės suprasti logistinius procesus tiek įmonės viduje, tiek aplinkinių įmonių, ypač susijusių veikla. Reikia siekti pažinti šių procesų elementus, kuriuos galima kontroliuoti ir per jų valdymą būtų galima siekti veiklos efektyvumo gerinimo. Taip pat norint, kad įmonė galėtų įgauti konkurencinį pranašumą ir jį išlaikyti, įmonei yra būtina sukurti integruotos logistikos sistemą, tai yra integruoti pardavimų komandas, gamybą, logistiką, informacines sistemas, marketingo personalą į logistikos sistemą.
Logistikos sąvokos apibrėžimas

Versle logistikos sąvoka apima valdymą visų sferų, būtinų žaliavas laiku patiekti perdirbimui (gamybai), o baigtus produktus laiku pateikti pirkėjui. Šios sferos: transportavimas, inventorizavimas, sandėliavimas, komunikavimas.
Logistika yra pagrindinis tiekimo grandinės valdymo elementas ir yra fokusuota į judėjimo ir sandėliavimo veiklą, dėl kurios produktai ir informacija keliauja tiekimo grandine pas vartotojus.
Logistika dar kitaip vadinama:
Ų Verslo logistika;
Ų Kanalo valdymas;
Ų Pramonės logistika;
Ų Logistinis valdymas;
Ų Medžiagų valdymas;
Ų Fizinis paskirstymas;
Ų Tiekimo grandinės valdymas;
Ų Tiekimo valdymas.
Visi aukščiau pateikti apibrėžimai iš esmės apibūdina tą patį procesą: prekių arba žaliavų judėjimą iš pradinio išgavimo/gamybos taško iki jų vartojimo vietos. Logistike (graik.) – skaičiavimas, sąskaita.
Logistikos valdymas – tai prekių, paslaugų ir informacijos srautų planavimo, diegimo ir kontrolės procesai, kurių tikslas – patenkinti vartotojo poreikius. Apibrėžimas apima tiek paslaugų, tiek ir gamybos sritis. Į paslaugų sferą įeina viešasis administravimas, ligoninės, mokyklos, bankai, didmeninė ir mažmeninė prekyba.

Logistikos vaidmuo organizacijoje

Marketingo filosofijos pagrindas: reikia žinoti savo rinkos norus ir poreikius ir sugebėti...