Verslo konsultacijų firmos verslo planas

 5
Microsoft Word 181 KB
24 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS5
SANTRAUKA6
1. VERSLO APRAŠYMAS8
1.1. Verslo idėja8
1.2. UAB „ERK“ tikslai ir uždaviniai9
2. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS12
3. VADYBA IR PERSONALAS14
3.1. Organizacinė struktūra14
3.2. Personalo planavimas15
3.2.1. Reikalavimai darbuotojams16
3.2.2. Personalo parinkimas16
3.2.3. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas18
3.3. Personalo darbo apmokėjimas18
4. RINKOS MARKETINGAS19
4.1. Rinkos galimybių analizė19
4.1.1. Bendras rinkos aprašymas19
4.1.2. Vartotojų aprašymas19
4.1.3. Konkurentų įvertinimas20
4.2. Marketingo komplekso elementai21
4.2.1. Prekės strategija21
4.2.2. Kainų strategija22
4.2.3. Paskirstymas23
4.2.4. Rėmimas23
4.3. Pardavimų prognozė24
5. FINANSINĖ INFORMACIJA25
5.1. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai25
5.2. Pinigų srautų ataskaita26
5.3. Pelno (nuostolio) ataskaita 28
5.4....