Verslo etikos problemos marketingo kontekste

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
9 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 5
ETIKA MARKETINGO KONTEKSTE 6
ETIKOS ĮTAKA MARKETINGO SPRENDIMAMS 7
MARKETINGO ATSAKOMYBĖ KONKURENTAMS, VARTOTOJAMS BEI VISUOMENEI 11
ETIKA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ 12
MARKETINGO SRITYS, KURIOSE YRA DIDŽIAUSIA PAGUNDA VEIKTI AMORALIAI 13
MARKETINGO ETIKOS TAIKYMO LYGMENYS 14
REKLAMA 15
PENKI YPAČ SVARBŪS MORALINIO REKLAMOS ĮVERTINIMO KLAUSIMAI 16
IŠVADOS 18
INFORMACIJOS ŠALTINIAI 19

ĮVADAS

Verslo etika – viena iš jauniausių ir sparčiausiai besiplėtojančių mokslo sričių. Vakaruose šios disciplinos kursai dėstomi ne tik verslo mokyklose, bet ir solidžiuose universitetuose, kur jau seniai tapo neatsiejama ekonomistų, vadybininkų, organizacijų valdymo bei viešojo administravimo specialistų rengimo dalimi.
Verslo etika kelia gana opius klausimus, susijusius su specifine verslo praktika ir veikla bei jo priimtinumu visuomenei. Pavyzdžiui, ar verslas, privalo laikytis tam tikrų moralinių reikalavimų, kurių laikosi visuomenė ar tam tikros grupės, jeigu jis savo veikla daro poveikį jų interesams? Ar gali didelė komercinė organizacija savo elgesį grįsti teisingumo principais? Ar etiška yra testuoti darbuotojus narkotikų vartojimo atžvilgiu? Ar darbuotojas privalo pranešti firmos vadovybei apie kolegų nesąžiningus ar neprofesionalius poelgius, jeigu už tai jiems gresia atleidimas iš darbo? Ar verslo organizacijos turi moralinius įsipareigojimus tautinių mažumų ir aplinkos išsaugojimo atžvilgiu , koks tų įsipareigojimų turinys? Tai tik menka dalelė klausimų, į kuriuos verslo etika stengiasi rasti atsakymus. Kadangi pati verslo etikos, kaip srities, prigimtis yra kontraversiška, tai nėra vieno universalaus jos nagrinėjamų klausimų sprendimo. Norint rasti atsakymą, reikia ne tik žinių, verslo funkcionavimo ypatumų supratimo, bet ir kūrybiškumo, gebėjimo analizuoti. Verslo etikos studijavimas nereiškia paprasto moralizavimo. Verslo etika nepateikia universalių receptų ir vertinimų, kas yra dora ar nedora konkrečioje situacijoje. Taip pat ji nesiekia įvertinti ir požiūrius, pavyzdžiui, kad vienas požiūris yra geresnis už kitą, ir todėl galėtų būti sektinu pavyzdžiu. Greičiau verslo etika stengiasi savaip susieti moralės koncepciją, atsakomybės suvokimą ir sprendimų priėmimą pačioje organizacije. Kitais žodžiais tariant, supažindinti su esamais požiūriais ir analizuoti savo bei kitų elgesį priimamt sprendimus įvairiose verslo situacijose, remiantis esamomis ir išpažįstamomis vertybėmis.
Etikos svarbą šiandien įtakoja naujų ekonominių santykių atsiradimas, decentralizuota veikla, asmeninė atsakomybė už rezultatus.
Studijuoti etiką yra naudinga dėl kelių...