Verslo etika ir komunikacijos

Referatas
 5
Microsoft Word 102 KB
12 puslapiai

Komunikacijos.referatas. Komunikacijos referatas. Verslo komunikacija referatas. Komunikacijos.referatas. Komunikacijos referatas. Verslo komunikacija referatas.

1. Ryšių su visuomene apibrėžimai ir aspektai
Egzistuoja gausybė ryšių su visuomene apibrėžimų. Tačiau kai kurie iš jų yra priimtinesni ir dažniau cituojami profesinėje literatūroje:
Ryšiai su visuomene - tai visuomeninis darbas, rūpinimasis kontaktais, pastangos įgyti visuomenės pasitikėjimą. Organizacijos, susivienijimai, ne pelno siekiančios institucijos (pavyzdžiui Raudonasis kryžius, Bažnyčia, partijos ir valdžios organai: parlamentas, policija) rūpindamosios savo gerove turi siekti piliečių ir visuomenės supratimo. Tam reikia informuoti ir pozityviai nuteikti nuomonių lyderius (politikus, mokytojus, sportininkus) ir žiniasklaidą. Ryšiai su visuomene svarbus marketingo komunikacijos elementas.
Ryšiai su visuomene - tai komunikacijos tarp organizacijos ir jos publikų valdymas.
Ryšiai su visuomene susideda iš visų planuojamos komunikacijos formų - išorinių ir vidinių - tarp organizacijos ir jos publikų, siekiant konkrečių tiklsų, vedančių į jų tarpusavio supratimą.
Ryšiai su visuomene yra menas ir mokslas analizuoti tendencijas, patarti organizacijos vadovams ir vykdyti suplanuotas programas, kurios tarnautų ir organizacijos, ir publikos interesams (Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija). Ryšiai su visuomene yra apgalvotos, planuojamos ir nuolatinės pastangos sukurti ir palaikyti abipusį supratimą tarp organizacijos ir jos publikų.
Terminas "organizacija" reiškia bet kokio tipo privačią, valstybinę ar nevyriausybinę struktūrą. Palaikyti ryšius su visuomene būtina visoms organizacijoms - ir siekiančioms, ir nesiekiančioms pelno. Kiekviena organizacija yra susijusi su įvairiomis visuomenės grupėmis, nuo kurių priklauso jos reputacija ir gerovė.
Iš apibrėžimų matyti, kad ryšiuose su visuomene yra svarbūs keli aspektai:
-Sąmoningumas. Visos organizacijos egzistuoja ir veikia visuomenėje. Todėl ryšiais su visuomene galima laikyti viską, ką daro organizacija, nes bet koks jos veiksmas turi didesnį ar mažesnį poveikį visuomenei. Tačiau ryšiai su visuomene kaip veiklos sritis yra sąmoninga, intencionali veikla, siekiant pateikti informaciją, daryti įtaką, pasiekti supratimą ar kitaip palaikyti ryšį su visuomene.
-Planingumas ir sistemingumas. Ryšiai su visuomene yra organizuojami ir planuojami. Nustatomos problemos, ieškoma jų sprendimo būdų ir apibrėžtame laiko tarpe vykdoma suplanuota ryšių su visuomene programa. Ryšiai su visuomene vykdomi sistemingai, naudojant tyrimus ir analizę.
-Visuomeninis interesas. Ryšiai su visuomene turi atspindėti visuomenės reikmes, o ne tik siekti naudos organizacijai. Idealiu atveju, ryšiai su visuomene yra vienodai naudingi ir organizacijai, ir publikai; tai yra...