Verslas ir karjera

Etikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 116 KB
14 puslapiai

Karjera referatas. Karjera referatas. Karjeros svarba. Referatai apie karjera. Vadovo asmenybe slaugoje,referatai. Matematikos svarba, planuojant savo karjerą.. Referatas apie karjera. Karjeros galimybės referatas.

TURINYS

ĮVADAS3
1. VERSLO APLINKA IR ETIKA4
1.1. Verslo aplinka4
1.2. Verslo etika5
1.3. Etika ir šiuolaikinė vadyba7
2. KARJERA8
2.1. Kas yra karjera?8
2.2. Karjeros modeliai9
2.3. Karjeros planavimo aspektai10
2.4 Karjeros formavimas12
2.5. Karjeros planavimo ir realizavimo proceso etapai12
3. INTERVIU15
INTERVIU IR SURINKTOS INFORMACIJOS ANALIZĖ21
IŠVADOS23
LITERATŪROS SĄRAŠAS24

ĮVADAS

Mes įžengėme į XXI amžių, kur viskas vystosi ir skuba beprotišku greičiu. Versle tai ypač aktualu. Kai verslo pasaulis taip greitai auga ir keičiasi sunku suspėti taip greitai prie jo prisitaikyti, todėl mes vis rečiau susimąstome apie moralės normas. Kaip mes elgiamės, ar mes sąžiningi su savo kolegomis ir klijantais? Verslo etika turėtų tapti labai aktualia tema verslo pasaulyje.
Verslo etika ne tik kaip disciplina, bet ir kaip sąvoka, yra gana nauja ir dar gerai nesuprantama šiandieninėje Lietuvoje pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu. Tačiau ji nepaprastai svarbi, siekiant sukurti teigiamą ir kartu realų šiuolaikinio verslininko įvaizdį.
Karjeros svarba vis labiau pripažįstama. Kiekvienas vadovas turi sugebėti planuoti savo ir bendradarbių karjerą. Tai būtina sąlyga, siekiant efektyviau panaudoti žmoniškuosius išteklius organizacijos veikloje. Akivaizdu, kad šiais laikais tampa būtinybė ugdyti išsilavinusius piliečius, turinčius ne tik žinių, patirties bei įgūdžių, bet ir gebėjimų rasti sau tinkamą veiklą, intensyviame gyvenime. Todėl svarbu teikti dėmesį ne tik į profesinį rengimą(si), bet ir į kiekvieno žmogaus pasirengimą karjerai, t.y. ugdyti karjeros kompetenciją: gebėjimus išryškinti geriausius savo asmenybės bruožus, atskleisti savo profesinę kompetenciją, savo darbo patirties, įgūdžių ir organizacijos poreikių sąsajas, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su darbdaviu ir darbo partneriais, parengti paraišką darbo vietai užimti ir kt.
Šio darbo tikslas išsiaiškinti kas tai yra verslas, kokia svarba etikos yra versle; išsiaiškinti ir suprasti kas tai yra karjera. Taip pat atlikti apklausti tris respondentus interviu metodu ir pateikti analizę.1. Verslo aplinka ir etika
1.1. Verslo aplinka

Verslo sąvoką daugelis mokslininkų aiškina labai įvairiai. Pavyzdžiui, sakoma,...