Velykos

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Referatas velykos. Referatas velykos. Referatas-velykos. Referatas apie velykas nemokamai. Referatas apie velykas. Referatas velykos nemokamai. Referatas-velykos. Velykinis referatas.

Velykos


Šv.Velykos-Kristaus prisikėlimo šventė.Senovės Lietuvoje jos buvo švenčiamos kaip gamtos atbudimo šventė.
Prieš Velykas buvo laikomasi pasnininko.Paskutinė savaitė prieš Velykas buvo vadinama didžiąja. Ji buvo laikoma vėlių savaite, arba vėlių Velykomis. Priešvelykinės apeigos prasidėdavo Verbų sekmadieniu.Tuomet eglių ,blindžių ,žilvičių ,beržo šakeles rinkdavo į verbas ir nešdavo į bažnyčią. Verbas laikydavo visus metus. Laikas nuo Verbų sekmadienio iki Atvelykio(pirmo sekmadienio po Velykų) buvo laikomas labai paslaptingu.Egzistavo daugybė būrimų ,prietarų , draudimų.
Didįjį penktadienį žmonės burdavo.Buvo tikima,kad tądien vyksta raganų susibūrimas.
Priešvelykinį šeštadienį žmonės rimtai nusiteikdavo,laikydavosi visokiausių draudimų , pvz. nieko neskolindavo ir nesiskolindavo.Didįjį šeštadienį taip pat šventindavo vandenį ,kuriuo pagalba išvaikydavo piktąsias dvasias iš trobų ir tvartų.
Didžioji savaitė baigdavosi Velykomis,kurios buvo švenčiamos keturias dienas.Per Velykas žmonės atlikdavo įvairiausias apeigas, pvz.: apvažiuodavo aplink savo laukus,skubėdavo pirmi atvykti namo ir t.t.Ypač daug dėmesio buvo skiriama Velykų pusryčių stalui.Jo pagrindinis atributas buvo margučiai.
Margučiai simbolizavo gamtos prisikėlimą ,gyvybės atsiradimą ,gyvenimo atsinaujinimą augalijos gimimą ,žydėjimą ir vaisingumą .Taip pat tikėjo,kad gali...