Vėjo jėgainės

Referatas
 5
Microsoft Word 28 KB
1 puslapis

Vejo jegaines referatas. Vejo jegaines referatas. Vejo referatas. Referatas vėjo jėgainės. Vejo jegaines referatai. Vejo referatas. Vėjo jėgainės referatas nemokamai. Referatas vėjo jėgainės.

Jėginio vėjo energetinio įrenginio vėjo variklis varo darbo mašinas per mechaninę pavarą, elektrinio vėjo energetinio įrenginio – per elektroninę pavarą. Vėjo energetinio įrenginio galia 100 W – 1000 kW.

Vėjo kadastras

Vėjo kadastras yra vėjo energijos išteklių apskaitos sistema, kuria apibūdinama tos ar kitos vietos vėjo greičio režimas. Padeda nustatyti energetinių vėjo agregatų darbo našumą ir režimą. Naudojantis daugiamečių stebėjimų duomenimis, nustatomi statistiniai dėsniai, sudaromos lentelės ir grafikai, rodantys galimus vietovės vėjo momentinio ir vidutinio greičio pasikartojimus, tykos periodus.

Vėjo variklis

Vėjo variklis kinetinę vėjo energiją verčia mechanine. Vėjo variklis būna karuselinis ( vėjas slegia vertikalios ašies vėjaračio mentes, esančias vienoje ašies pusėje, kitos ašies pusės mentės uždengtos ), rotorinis ( turi dvi pusiau cilindrines mentes, ašis vertikali ), būgninis ( mentinio būgno ašis horizontali ir statmena vėjo krypčiai ), sparninis
( vėjaračio ašis horizontali ir lygiagreti su vėjo kryptimi ). Plačiausiai naudojamas sparninis vėjo variklis, nes jo vėjo energijos panaudojimo koeficientas ( rodantis, kokia dalis vėjo energijos verčiama mechanine ) yra didžiausias ir siekia 0,48. Šio variklio vėjaračiai būna greitaeigiai ( < 4 menčių ), vidutinio greičio ( 4 – 8 menčių ) ir lėtaeigiai
( >8 menčių )....