Vejo ir saules energijos

Referatas
 5
Microsoft Word 146 KB
22 puslapiai

Saules energija referatas. Saules energija referatas. Saules baterijos referatas. Saules baterijos referatas. Saules energetika speros. Geotermines energijos referatas. Vėjo jėgainės referatas nemokamai. Referatas saulės ir vėjo energija.

TURINYS:

VĖJO ENERGIJA 2

KAIP BUVO PRADĖTA NAUDOTI VĖJO ENERGIJA? 2

VĖJO ENERGETINĖS CHARAKTERISTIKOS 3

VĖJO JĖGAINIŲ STATYBOS VIETA 5

VĖJO JĖGAINIŲ ĮRENGINIAI 6

VĖJO JĖGAINIŲ PANAUDOJIMO SRITYS 10

KIEK KAINUOJA VĖJO ENERGIJA 10

VĖJO JĖGAINIŲ POVEIKIS APLINKAI 10

VĖJO ELEKTRINIŲ PANAUDOJIMO LIETUVOJE GALIMYBĖS 13

ĮDOMŪS FAKTAI APIE VĖJO ENERGIJĄ 14

SAULĖS ENERGIJA 15

LIETUVOS SAULĖS ENERGIJOS IŠTEKLIAI 17

KLIŪTYS SAULĖS ENERGETIKOS KELYJE 18

SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS 21

ĮDOMŪS FAKTAI APIE SAULĖS ENERGIJĄ 22

LITERATŪRA: 23

VĖJO ENERGIJA

Vėjo energija, tai viena iš Saulės energijos formų. Saulei nevienodai
įšildžius Žemės paviršių ir ją gaubiantį oro sluoksnį, atsiranda oro masių
judėjimas, kitaip tariant kyla vėjas. Vėjų kinetinė energija Žemėje
apytiksliai sudaro 0,25 % Saulės energijos, pasiekiančios žemės paviršių
(apie 0,7×1021 J). Tačiau praktiniam naudojimui prieinamas arba vadinamasis
vėjo energijos techninis potencialas sudaro tik 1,5 % teorinių vėjo
energijos resursų. Realiai ekonomiškai apsimokantis potencialas sudaro tik
nedidelę techninio vėjo energijos potencialo dalį. Bet tai priklauso nuo
vėjo energetikos išvystymo lygio, kitų energijos rūšių kainų.
Lietuva nepasižymi pastoviais ir stipriais vėjais, tačiau panašios
geografinės sąlygos yra daugelyje Vakarų Europos šalių, kuriose
pastaruosius 10-15 metų vėjo energetika sparčiai vystoma. Tuo tarpu
Lietuvoje vėjo energija kol kas beveik nenaudojama. Nors, kad vėjo jėgainės
gali veikti ir pas mus, rodo kelių šimtų metų vėjo malūnų naudojimo
patirtis.
Reikia pastebėti, kad vėjo resursų įsisavinimas sparčiausiai vyksta
dažniausiai ne tose šalyse, kur geriausios vėjo sąlygos, bet tose, kur
šalių vyriausybės sudaro tinkamas sąlygas vėjo jėgainių statybai, priimdama
tam palankius įstatymus. Tai ypač ryšku Vokietijoje, kuri šiuo metu yra
neabejotina vėjo energetikos lyderė pasaulyje. Šioje šalyje veikia
įstatymai, skatinantys elektros energijos gamybą vėjo jėgainėse ir
suteikiantys 20 metų garantiją, kad pagaminta elektros energija bus
superkama palankiomis gamintojui kainomis.

KAIP BUVO PRADĖTA NAUDOTI VĖJO ENERGIJA?

Pirmiausiai vėjo energija buvo naudojama kaip varomoji jėga buriniuose
laivuose ir tik vėliau buvo sukurti mechanizmai - vėjo malūnai, kurie vėjo
energiją paversdavo mechaniniu darbu ir buvo naudojami grūdams malti ar
įvairioms darbo mašinoms sukti. Europoje pirmą...