Veiksmai ir jų rezultatai kaip civilinių teisių objektai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

1. VEIKSMAI IR JŲ REZULTATAI KAIP CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI
Civilinių teisių objektai yra įvairūs veiksmai ir jų rezultatai - krovinių gabenimas, daiktų remontas, patarnavimas ir pan. (5, 1.113 str.).
Šiame straipsnyje nustatyta, kad civiliniai teisiniai santykiai tarp asmenų gali atsirasti dėl įvairių veiksmų bei jų rezultatų, t.y. įvairūs veiksmai ir jų rezultatai yra civilinių teisių objektas. Pvz., CK 6.808 straipsnyje sakoma, kad, pagal krovinio vežimo sutartį, vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui.CK 6.645 straipsnyje, reglamentuojančiame rangos sutarties dalyką, numatyta, kad tokią sutartį galima sudaryti pagaminti tam tikrą daiktą ar atlikti kitus darbus ir jų rezultatą perduoti užsakovui. Darbai gali būti ne tiktai daikto gamyba, bet ir esamo daikto, pavyzdžiui, remontas. Pagal viešąją sutartį juridinis asmuo (verslininkas) gali teikti, pavyzdžiui, ryšių paslaugas. Patarnavimas (paslauga) reiškia veiklą, kuria tenkinamas konkretus materialus ar nematerialus vartotojo poreikis. Civilinių teisių objektas taip pat gali būti keleivių vežimas (CK 6.809 str.) ir kiti veiksmai bei jų rezultatai.
2. CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ SAMPRATA IR RŪŠYS
Civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės (5, 1.97 str.).
Civilinių teisių objektai yra visa tai, su kuo yra susijusios civilinių santykių subjektų teisės ir pareigos. LR Civilinio kodekso 1.97 str. pateiktas civilinių teisių objektų sąrašas nėra baigtinis, nes nurodoma, kad civilinių teisių objektas yra ir kitos turtinės ir neturtinės vetrybės. Pvz., CK 1.114 str. nurodytos asmeninės neturtinės teisės ir vertybės, kurias saugo civilinė teisė, t.y. vardas, gyvybė, sveikata, kūno neliečiamumas, garbė, orumas, žmogaus privatus gyvenimas, autoriaus vardas, dalykinė reputacija, juridinio asmens pavadinimas, prekės (paslaugų) ženklas ir kitos vertybės, su kuriomis įstatymai sieja tam tikrų teisinių padarinių atsiradimą. Sąvoka “turtas” reiškia...