Varlės

Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Varlių sandara. Referatas apie varles. Varles referatas. Varlių sandara. Referatas apie varles. Varles referatas.

Manto Tamučio 4fh

Varliagyvių rūšies apibūdinimas

[pic]

Varliagyvių gyvenimas

Varliagyviai atsirado viršutiniame devone, prieš 350 milijonų
metų. Varliagyvių gyvenimas tiek sausumoje, tiek vandenyje, taip pat jų
lervų sandara bei gyvenimo būdas rodo, kad jų protėviai buvo panašūs į
žuvis. Gėlavandenes riešapelekes žuvis. Išnykusių riešapelekių galūnių
griaučių antspaudai labai panašūs į varliagyvių galiūnų griaučius. Spėjama,
kad išnykusios gėlavandenės riešapelekės turėjusios plaučius. Jos
gyvenusios sekliuose ežeruose bei upeliuose ir galėjusios peršliaužti iš
vieno vandens telkinio į kitą spirdamosi raumeningais pelekais. Iš šių žuvų
ir kilę pirmieji sausumos stuburiniai – senoviniai uodeguotieji
varliagyviai. Beuodegiai varliagyviai atsirado vėliai iš senovinių
uodeguotųjų varliagyvių. Suakmenėjusios iškasenos rodo, jog pirmieji
varliagyviai buvo panašūs į gigantines salamandras; jų galvos buvo pailgos,
uodegos gerai išsivysčiusios. Šie gyvūnai užaugdavo iki 1 m ir ilgesni,
judėjo lėtai ir nevikriai, sunkiai nušliauždavo nuo vieno vandens telkinio
prie kito. Karbone atsirado gana daug įvairių varliagyvių, tačiau visi jie
judėjo menkai, gyveno ramiai, nes konkuruojančių gyvūnų rūšių buvo mažai, o
maisto gausu. Tuo metu buvo daug niekieno negyvenamų pelkių, kurių
pakraščiai buvo užžėlę paparčiais. Tai buvo idealios gyvenimo sąlygos
pirmiesiems sausumos gyvūnams, kurie dar nemokėjo išlaikyti organizme
drėgmės.

Prisitaikymo sunkumai

Perėjus gyventi iš vandens į sausumą, varliagyviams iškilo
daugybė problemų, ir jiems čia prisitaikyti prireikė daug milojonų metų. Iš
tikrųjų visi šie gyvūnai taip ir nesugebėjo iki galo prisitaikyti prie daug
atšiauresnių gyvenimo sausumoje sąlygų; kad galėtų veistis, dar ir dabar
jiems reikia vandens. Kad būtų lengviau judėti sausumoje, varliagyvių
griaučiai palengvėjo, o svorio jėgai įveikti išsivystė stipri raumenų
sistema. Ankstyvųjų varliagyvių galūnės buvo trumpos, plačiai išskėstos, jų
kaulai stambūs. Tačiau jos jau buvo penkiapirštės, kaip ir aukštesniųjų
stuburinių. Išsivystė poriniai oro maišai, arba plaučiai.
Iš daugelio ankščiau gyvenusių varliagyvių grupių iki šiol
išlikę trys būriai: beuodegiai, arba šokuojantys, varliagyviai,
uodeguotieji varliagyviai.
Beuodegių varliagyvių – varlių, rupūžių yra daugiau kaip 2500
rūšių. Jie prisitaikę gyventi ne tik šalia vandens, bet ir tropiniuose
miškuose, stepėse, netgi dykumose. Visiems jiems bendra tai, kad vystosi...