Vandens energija

Referatas
 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

Vandens energija referatas. Vandens energija referatas. Hidroelektrines referatas. Hidroelektrines referatas.

VANDENS ENERGIJA

TURINYS
Įvadas 1
Raida 1
Situacijos analizė 3
Svarbiausi hidroelektrinių tipai 4
Hidroelektrinės ir gamta. trūkumai ir privalumai 4
Kauno hidroelektrinė 7
Hidroelektrinių statybos Lietuvoje perspektyvos 7
Hidroelektrinės pasaulyje 8
Išvados 9
Literatūra 9

ĮVADAS
Vanduo – tai bene labiausiai paplitęs skystis gamtoje, teikiantis žmonijai daug naudos. Šio darbo tema yra vandens teikiama energija, kuri mano nuomone šiuo metu yra labai svarbi, nes yra ekologiškai švari, gaunama nenaudojant jokio kuro. Hidroenergija – tai perspektyvus atsinaujinančios energijos šaltinis.
Hidroenergijos naudojimo formos yra labai įvairios: tai tekančio vandens srauto, jūrų potvynių ir vandenynų bangų energija. Ši atsinaujinančios energijos rūšis yra naudojama jau labai seniai įvairiose žmogaus veiklos srityse: medienos apdirbimui, grūdų malimui, sunkiems darbams statybose ir žemės ūkyje mechanizuoti. Tačiau pastaruoju metu hidroenergija naudojama praktiškai vien tiktai universalios rūšies energijos- elektros energijai gaminti.
Mano darbo tikslas yra kuo plačiau ir išsamiau susipažinti su vandens energija, jos naudojimu Lietuvoje ir pasaulyje.
Šio darbo uždaviniai:
ü Išsiaiškinti vandens panaudojimo energijai gauti ištakų pradžią;
ü Sužinoti, kokių tipų yra hidroelektrinės;
ü Išanalizuoti dabartinę Lietuvos hidroelektrinių padėtį;
ü Aptarti hidroelektrinių svarbą;
ü Išsiaiškinti hidroelektrinių praktinę naudą;
ü Sužinoti, kaip hidroelektrinės veikia gamtą;
ü Pateikti hidroelektrinių ateities perspektyvas;
ü Aptarti užsienio šalių hidroelektrines.

RAIDA
Vandens ratai jau buvo naudojami senovės Egipte, Kinijoje, Indijoje. Vandens malūnai statyti antikinėje Graikijoje ir Romoje.
Ypatjevo metraštyje minima, kad prie Būgo upės XIII amžiuje būta daug vandens malūnų. Kadangi tuo laikotarpiu lietuviai palaikė gerus santykius su Rytų kaimynais, tikėtina, kad ir jie apie vandens malūnus žinojo ir galėjo juos statyti jau XII-XIII amžiuje.
Pirmosios rašytinės žinios apie Lietuvos upių energijos panaudojimą paskelbtos XIV amžiaus pabaigoje. Kunigaikščiai ir stambieji feodalai, skatindami bajorus ir dvarininkus, dovanodavo jiems žemės su visais turtais. Dovanojimo raštuose būdavo minimi ir vandens malūnai. Pavyzdžiui, 1387m. vasario 17 d. kunigaikščio Jogailos rašte, kuriuo jis dovanojo Vilniaus vyskupui žemes, rašoma „<…> mes duodame su visais atskirais kaimais, ežerais, tvenkiniais, malūnais ir jų vandens srovėmis“. 1404 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas savo raštu leido kryžiuočių magistrui...