Vandens atomas ir viskas apie jį

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Vandenį pažįstame įvairiausių pavidalų: jis telkšo, teka, trykšta ir laša; storiausi sluoksniai yra užkloję Žemės ašigalius, netoli jų plaukioja didžiuliai ledkalniai, boluoja ledu apsidengusios kalnų viršūnės, upes ir ežerus kausto ledas; garuoja įšilusi žemė, iš karštųjų versmių veržiasi garai, tvyro rūkai, dangumi plaukia debesys.
Vanduo nepaprasta medžiaga. Gamtoje jo randama visų trijų agregatinių būsenų – skysto, kieto ir dujinio.
Vanduo (vandenilio oksidas) turi 88,6% deguonies ir 11,4% vandenilio (pagal masę); tai atitinka formulę H2O (2 vandenilio atomai ir 1 deguonies atomas).
Vanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Žemės vandeninis apvalkalas – hidrosfera – sudaro 71% Žemės paviršiaus. Sujungto vandens yra Žemės plutoje. Žinoma, kad, sulydant 1 km3 granito, galima gauti 26 mln. t vandens. Vanduo atliko ir atlieka lemiamą vaidmenį Žemės geologijos istorijoje, klimato ir orų formavimesi, medžiagų apytakoje, gyvybės fiziologinėje ir biologinėje sferoje.
Vandens fizinės savybės:
• virimo temperatūra 100ºC
• lydimosi temperatūra 0ºC
• tankis esant 20ºC, 0,9982 g/cm3
Vanduo – bespalvis ir bekvapis skystis. Jo tankis, skirtingai nuo kitų skysčių, šaldant didėja ne tolygiai, o +4ºC temperatūroje būna maksimalus ir, toliau šaldant, staiga sumažėja iki 0,91 g/cm3 (ledo tankis). Todėl ledas visada plūduriuoja skysto vandens paviršiuje. Neįprastai žema ir ledo lydymosi temperatūra. Ji net 13,5 karto žemesnė negu švino lydymosi temperatūra.
Neįprastas vandens savybes galima paaiškinti jo molekulės struktūros ypatumais. Vandens molekulė nėra linijinė – kampas tarp jungčių H – O – H lygus 104º25΄. Nors O – H jungtys yra kovalentinės, vandens molekulė yra polinė: vandenilio atomas turi tam tikrą teigiamą krūvį, o deguonies – neigiamą. Dėl to vienos H2O molekulės deguonies atomas gali prisitraukti...