Valstybinio socialinio draudimo mokamos išmokos

Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
13 puslapiai

Ligos pašalpa referatas. Ligos pašalpa referatas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudzetas referatas. Kursinis ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudzetas referatas. Kursinis ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
VYKDOMOSIOS IŠMOKOS 4
2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMAS 4
3. SENATVĖS PENSIJA 5
4. INVALIDUMO PENSIJOS 7
4.1 STAŽAS INVALIDUMO PENSIJAI GAUTI 8
5. NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ (MAITINTOJO NETEKIMO) PENSIJA 9
6. UŽSIENIO PENSIJOS 10
7. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
VALDYBOS APSKUNDIMAS 11
8. KOMPENSUOJAMASIS UŽDARBIS PAŠALPOMS SKAIČIUOTI 11
9. LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOS 12
9.1 LIGOS PAŠALPA 12
10. LAIDOJIMO PAŠALPA 12
11. NETEKTO DARBINGUMO VIENKARTINĖ KOMPENSACIJA 13
12. NETEKTO DARBINGUMO PERIODINĖ KOMPENSACIJA 13
IŠVADOS 14
LITERATŪROS SĄRAŠAS 15

ĮVADAS

Valstybinio socialinio draudimo sistema apima kone visus Lietuvos gyventojus : vienus – kaip draudėjus, kitus – kaip apdraustuosius, trečius kaip išmokų gavėjus. Sistema pagrysta solidarumo principu : dirbantys žmonės, mokėdami socialinio draudimo įmokas, remia pensininkus, invalidus, bedarbius. Taigi valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas priklauso nuo įmokų, o įmokos - nuo valstybės ekonominės būklės, dirbančiųjų skaičiaus, darbo užmokesčio dydžio, pagaliau nuo jas mokančiųjų sąžiningumo.
Socialinio draudimo funkcijas vietose atlieka 52 miestuose ir rajonuose veikiantys VSDF valdybos teritoriniai skyriai. Jie rūpinasi socialinio draudimo įmokų surinkimu, registruoja ir kontroliuoja draudėjus, atsako, kad laiku ir tinkamai būtų išmokamos pensijos, pašalpos bei kompensacijos.
Valstybinis socialinis draudimas - valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą, dalyvauja draudėjų ir draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos.
Šiame darbe buvo remiamasi šiais norminiais aktais:
- Valstybinio socialinio draudimo įstatymu;
- Pensijų įstatymu;
- Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu;
- Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu ”dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”;
- Ir kiti norminiai aktai.
Rašomojo darbo priede pateikiami “Sodros” pavyzdiniai blankai, tai yra prašymai, kurios užpildžius, bus skiriamos motinystės, ligos ir kitos pašalpos. Senatvės, invalidumo...