Valstybinės įmonės

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Imones referatas. Imones referatas.

Turinys

Tyrimo objektas, tikslai, uždaviniai3
Įvadas4
Juridinio asmens statuso įmonės5
Juridinių asmenų steigimo įstatymas5
Valstybinės įmonės6
Valstybės ir savivaldybės įmonės7
Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas7
Valstybės turto sandara 10
Valstybės ir savivaldybių turto įgijimas 10
Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo 11
Išvados 13
Naudotos literatūros sąrašas14


Tyrimo objektas:
Valstybinės įmonės.


Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti pasirinktą temą: raštvedybos atsiradimas ir istorinė raida;
2. Surinkti medžiagą, pasirinktai temai išdėstyti;
3. Suprantamai išdėstyti surinktą informaciją;
4. Tiksliai ir teisingai atsakyti į temą;
5. Padaryti tikslias išvadas.


Tyrimo tikslai:
1. Konkrečiai atsakyti į temos klausimus;
2. Teisingai aprašyti visus faktus;
3. Tvarkingai išdėstyti informaciją;
4. Sudominti skaitytoją pateikta informacija;
5. Pabrėžti temos svarbą kasdieniniame gyvenime.

Įvadas

Šią temą pasirinkau suvakdamas valstybinių įmonių svarbą kasdieniniame gyvenime. Manau, tikslinga išsiaiškinti valstybinių įmonių steigimo procesus, veikimo pobūdį, finansavimą, valstybės turto įgijimą ir panaudojimą. Visa tai stengsiuosi išdėstyti savo referate.

Juridinio asmens statuso įmonės

Juridinis asmuo yra fiktyvus (fizine prasme) asmuo, kuriam suteiktos realaus asmens teisės ir įgaliojimai teisiniams veiksmams atlikti; veikia neribotą laiką, nesvarbu, kiek laiko gyvuoja jam atstovaujantys realūs fiziniai asmenys; jo valia nepriklauso nuo atskirų jį sudarančių fizinių ar juridinių asmenų valios ir gali su ja nesutapti; jo turtas atskirtas nuo jį sudarančių realių (fizinių) asmenų turto; pats atsako už savo prievoles ir įsipareigojimus ir visada tik savo turtu; kaip ir realus (fizinis) asmuo, turi teisę sudaryti sandorius savo vardu; kaip ir realus (fizinis) asmuo, gali būti ieškovas ir atsakovas teisme savo vardu.
Juridinio asmens statusą turi akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (kai kurios jų gali būti specialios paskirties bendrovėmis); kooperacinės bendrovės; valstybės (savivaldybės) įmonės; investicinės akcinės bendrovės; žemės ūkio bendrovės.

Juridinių asmenų steigimo įstatymas

I Bendrosios nuostatos
1. Juridinių asmenų steigimo įstatymas, nustato įmonių, organizacijų, partijų steigimo tvarka.
2. Kiekvienas Valstybės pilietis gali įsteigti įmonę,organizaciją ar partiją.
3. Leidimą organizacijoms, partijoms ar įmonėms išduoda Teisingumo...