Valstybės biudžetas ir jo balansavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 122 KB
16 puslapiai


TURINYS

ĮVADAS 3

BENDRA BIUDŽETO SAMPRATA 5

VALSTYBĖS FINANSŲ VALDYMO KAITA 7

VALSTYBĖS BIUDŽETO STRUKTŪRA 8

VALSTYBĖS BIUDŽETO LYGTIS 8
VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI 9
VALSTYBĖS IŠLAIDOS 12

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO SUDARYMAS 15

ES biudžeto principai 17
ES BIUDŽETO PAJAMOS 17
ES BIUDŽETO IŠLAIDOS 20

BIUDŽETO BALANSAS 24

BIUDŽETO DEFICITO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS: 24
BIUDŽETO DEFICITO EKONOMINĖS PASEKMĖS 28
BIUDŽETO SUBALANSAVIMO BŪTINUMAS 32

ATEITIES PROGNOZĖS 33

IŠVADOS 35

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 36

PRIEDAS 37

ĮVADAS

Dauguma žmonių turi savo nuomonę apie tai, kaip reikia tvarkyti namų
ūkį. Tam dažniausiai visiškai pakanka šeimininko asmeninio patyrimo, o jei
kas suklysta, - pasekmės dažnai būna taip pat asmeninis reikalas. Kitaip
yra, kai imamasi tvarkyti visos įmonės ar šalies ūkį. Todėl neatsitiktinai
žmonijos patyrimas šioje srityje kaupiamas ir apibendrinamas.
Svarbu suvokti, nuo ko priklauso šalies ekonomikos augimas ir ką
reikia daryti, kad būtų pasiekti daugumos pageidaujami tikslai (pakankamai
spartūs ir stabilūs gyvenimo lygio augimo tempai, ekonominė laisvė - teisė
pasirinkti veiklos rūšį, išleisti savo uždirbtus pinigus pagal savo norus
ir kt.). Svarbus ir ekonominio saugumo jausmas. Žmonėms turėtų būti kuo
mažiau motyvų baimintis, kad liga ar kita katastrofa jiems sudarys
beviltišką finansinę situaciją.
Demokratinėje visuomenėje šie daugumai žmonių svarbūs tikslai tampa ir
valstybės tikslu. Praktiškai šalies gerovė priklauso nuo vyriausybės
vykdomos politikos.
Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele dalimi
priklauso ir fiskaliniai rezultatai. Pagrindinės valstybės finansų
problemos - įplaukų gavimas, išlaidų valdymas ir valstybės skola - labai
panašios visame pasaulyje. Tačiau įvairiose šalyse šios funkcijos
atliekamos ir valdomos skirtingai.
Nėra “teisingo” ar “neteisingo” valstybės finansų valdymo. Valstybės
finansų valdymo principai vystosi kartu su valstybės institucine sąranga.
Institucinė sąranga, savo ruožtu, atspindi istorinius, kultūrinius ir
technologinius veiksnius.
Valstybės finansų sistema ir valdymas laikui bėgant keičiasi. Kai
kurių šalių vadovai suformulavo labai aiškią valstybės finansų reformos
strategiją ir sąžiningai jos laikėsi. Suverenumo, fiskalinės įtampos,
regioninio bendradarbiavimo, globalizacijos ir naujosios informacinės
technologijos pokyčiai radikaliai pakeitė aplinką, kurioje tvarkomi
valstybės...