Valstybe ir teise senoves rytu salyse

 5
Microsoft Word 96 KB
12 puslapiai

Turinys


Įvadas.
1. Bendrieji senovės Rytų valstybių ir teisės bruožai.
2. Senovės Egiptas.
3. Senovės Kinija.
4. Senovės Indija.
5. Senovės Mesopotamija:
5.1. Babilono visuomeninė santvarka Hamurabio teisyne.
5.2. Nuosavybės teisė Hamurabio teisyne.
5.3. Prievolinė teisė Hamurabio teisyne.
5.4. Santuoka, šeimos teisė ir paveldėjimas Hamurabio teisyne.
5.5. Baudžiamoji teisė ir baudžaimasis procesas Hamurabio teisyne.
Išvados.
Naudota literatūra.

Įvadas

Šio darbo tema – valstybė ir teisė senovės Rytų šalyse. Jau iš temos pavadinimo yra aišku, jog darbe bus aptariama senovės Rytų civilizacijų teisės, o taip pat ir pačių valstybių bruožai.
Ši tema įdomi tuo, kad smalsu susipažinti su seniausių laikų pirmosiomis valstybėmis, sužinoti, jog jau tada egzistavo ne mažai teisės normų, kurių daugelis, žinoma patobulintų, reguliuoja visuomeninius santykius ir dabar. Senovės Rytų šalys jau nuo seno garsėja savita kultūra, papročiais, tradicijomis. Įdomu tai, kad jos darė ne mažą įtaką formuojantis ir vakarų civilizacijai, sukūrė didelę istorinę reikšmę turinčius autentiškus teisės šaltinius. Taigi svarbu žinoti, iš kur atėjo tam tikros teisės tradicijos.
Todėl šio darbo tiklas yra kiek įmanoma išsamiau aptarti minėtą temą, atskleisti pagrindinius to meto Rytų valstybių bruožus bei išanalizuoti šiose valstybėse tuo metu galiojusias ir žmonių tarpusavio santykius reguliavusias normas.
Šai tema galima būtų kalbėti gana ilgai, tai patvirtina ir gana gausus literatūrinių šaltinių skaičius. Pakankamai daug galima rasti informacijos apie senovės Rytų valstybes, jų atsiradimą ir vystymąsį. Kiek mažiau pavyko rasti literatūros, aptariančios to meto teisynus, įstatymus ir kitus teisės šaltinius. Tačiau kaip bebūtų, litaratūrinių šaltinių šia tema tikrai yra pakankamai daug, todėl darbe bus remiamasi tokia literatūra, kuri, mano manymu, pakankamai išsamiai ir aiškiai aptaria senovės Rytų valstybes ir jų teisę. Daugiausia darbas bus rašomas, remiantis lietuvių kalba parašyta literatūra, tačiau, kad tema pakankamai būtų atskleista, bus pasitelkta ir literatūra rusų kalba, kuri daugeliu atvejų padės išsiaiškinti tam tikrus darbo temos aspektus.

1. Bendrieji senovės Rytų valstybių ir teisės bruožai

Senovės pasaulis – žmonijos istorijos epocha, kurioje dominavo vystimasis, kuris galų gale tapo patvirtinimu to, jog vergvaldystės būdu atsirado pirmos klasinės bendruomenės ir valstybės.
Sąvoka “Senovės Rytai” tradiciškai naudojama moksle aptariant šalis, susitelkusias pietvakarių, šiaurės ir rytų Azijoje,...