Valstybė

Referatas
 5
Microsoft Word 118 KB
15 puslapiai

Valstybe referatas. Valstybe referatas.

„Valstybės“ termino samprata ir pagrindinės kilmės teorijos


Daugelis praeities ir dabartinių žymių filosofų, politikų, teisininkų ir kitų mokslų atstovų bandė suformuluoti valstybės, kaip sudėtingo visuomeninio reiškinio, apibrėžimą, parengė nemažai teorijų, įvairiai aiškinančių valstybės atsiradimo priežastis, valstybės valdžios esmę, jos tikslus, uždavinius, paskirtį.
Senovės Graikijos mąstytojas, filosofas Demokritas (V-IV a.pr.m.e.) pateikė savotiškai įdomią valstybės atsiradimo teoriją. Pasak Demokrito, žmonės pradžioje gyveno bandoje, neturėdami nei namų, nei maisto atsargų. Nebuvo tuo metu nei karalių, nei ponų, nei karų. Vėliau išmokę naudotis ugnimi jie pradėjo verstis žemdirbyste, amatais ir galiausiai sukūrė valstybę. Tokiu būdu valstybės atsiradimas, pasak Demokrito, tai ilgos evoliucijos, progresyvaus vystymosi rezultatas. Valstybė, kaip teigia mąstytojas, yra jos laisvųjų piliečių interesų įkūnijimas. Valstybė, anot Demokrito, įkūnija visuotinį gėrį, teisingumą, o piliečių pastangos turi būti nukreiptos jai geriau sutvarkyti ir geriau valdyti.
Platonas (V-IV a.pr.m.e.) – vienas iš didžiausių antikos mąstytojų, objektyviojo idealizmo pradininkas. Savo mokymą apie idealią valstybę jis išdėstė dialoguose „Valstybė“ ir „Įstatymai“. Ideali Platono valstybė – tai teisingas geriausiųjų valdymas. Būdamas demokratinės valdymo formos priešininkas, Platonas pabrėžia, kad ideali valstybė, tai geriausiųjų ir doriausiųjų valdoma aristokratinė valstybė. Tačiau jeigu ideali valstybė ir būtų sukurta, ji nebus amžina, nes blogėja žmogaus prigimtis ir tuo pačiu keičiasi ir valdymo formos. Šią kaitą Platonas įsivaizduoja kaip ciklinį procesą, kurio metu aristokratinę valdymo formą pakeičia timokratinė(tai aristokratinio valdymo atmaina), pastarąją pakeičia blogiausia valdymo forma – tironija. Po to, vėl grįžtama prie aristokratinės valdymo formos.
Platono mokymą apie valstybę ir politiką toliau plėtojo jo mokinys ir kritikas Aristotelis (V a.pr.m.e.). Valstybė, Aristotelio nuomone, atsiranda natūraliai ir yra natūrali bendrabūvio forma. Ji išsivysto iš kitų dviejų bendrabūvio formų – šeimos ir gyvenvietės. Valstybė yra tobulesnė už kitas dvi, nes pasireiškia kaip šių dviejų formų junginys ir galutinis tikslas. Valstybingumo galimybė buvo žmoguje jau nuo pat pradžių, nes, pasak Aristotelio, „žmogus pagal prigimtį yra politinis gyvūnas“. Aristotelis teigia, kad „valstybė pagal savo prigimtį yra dauginimasis“ ir susideda iš daugelio skirtingų žmonių, nes „iš vienodų žmonių valstybė susidaryti negali“. Pasak Aristotelio,...