Valiutų valdybos atsiradimo priežastys ir jo poveikis Lietuvos ekonomikai

Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

TURINYS

1. ĮVADAS
2. KAS YRA VALIUTŲ
3. VALIUTŲ VALDYBOS CHARAKTERISTIKA
4. VALIUTŲ VALDYBA LIETUVOJE
5. VALIUTŲ VALDYBOS ATSIRADIMO PRIEŽASTYS LIETUVOJE
6. VALIUTŲ VALDYBOS MODELIO PASIRINKIMAS
7. VALIUTŲ VALDYBOS ĮVEDIMO PRIVALUMAI
8. VALIUTŲ VALDYBOS ĮVEDIMO TRŪKUMAI
9. VALIUTŲ VALDYBOS POVEIKIS EKONOMIKAI
9.1. INFLIACIJA IKI VVM IR VVM SĄLYGOMIS
9.2. LIETUVOS EKONOMINĖS POLITIKOS TIKSLAI
9.3. PAGRINDINĖS LIETUVOS BANKO UŽSIENIO ATSARGŲ VALDYMO NUOSTATOS
10. ŠIANDIENINĖ VALIUTŲ VALDYBA
11. IŠVADOS
12. LITERATŪRA

1. ĮVADAS
Valiutų valdyba - tai automatinės pinigų emisijos mechanizmas, reikalaujantis nacionalinės valiutos (rezervinių pinigų) kiekį visiškai padengti auksu ir konvertuojamomis užsienio valiutomis. Valiutų valdyba yra vienintelis pinigų emitentas, šį režimą turinčioje šalyje.
Pagrindinės valiutų valdybos charakteristikos yra šios:
• Bazinė valiuta;
• Konvertuojamumas;
• Rezervai;
• Pelnai;
• Monetarinė politika;
• Palūkanų normos ir infliacija;
• Ryšys su bankais.
Lietuvoje valiutų valdybos sistema pradėjo veikti 1994 metų balandžio 1 dieną įsigaliojus Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymui(Įstatymas skelbtas: Žin., 1994, Nr. 24-378, LIETUVOS RESPUBLIKOS LITO PATIKIMUMO ĮSTATYMAS 1994 m. kovo 17 d. Nr.I-40 Vilnius). Pagal šį įstatymą litas buvo susietas su JAV doleriu.
Pagrindiniai veiksniai, paskatinę įdiegti valiutų valdybą Lietuvoje, buvo:
• valiutos kurso svyravimai,
• mažas gyventojų pasitikėjimas monetarine politika,
• valiutų valdybos sistemos sėkmė Estijoje
• Tarptautinio valiutos fondo (TVF) įtaka.
Pagrindinės priežastys valiutų valdybos modelio (toliau –VVM) mechanizmo įdiegimo buvo, kad sumažės infliacija ir stabilizuosis ekonomika.
Darbe išnagrinesiu valiutų valdybos modelį, jos charakteristiką. Aptarsiu valiutų valdybos mechanizmo įvedimo privalumus ir trūkumus. Apžvelgsiu valiutų valdybos poveikį Lietuvos ekonomikai, infliaciją iki VVM ir VVM sąlygomis, Lietuvos ekonominės politikos tikslus, pagrindines Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo nuostatas bei šiandieninę valiutų valdybą.

2. KAS YRA VALIUTŲ VALDYBA

Valiutų valdyba - tai automatinės pinigų emisijos mechanizmas, reikalaujantis nacionalinės valiutos (rezervinių pinigų) kiekį visiškai padengti auksu ir konvertuojamomis užsienio valiutomis. Valiutų valdyba yra vienintelis pinigų emitentas, šį režimą turinčioje šalyje.
Valiutų valdyba išleidžia vidaus valiutą, kurios vertė yra fiksuota kitos šalies valiutos, t.y. bazinės valiutos atžvilgiu ir kuri yra...